Stereotypen beïnvloeden onze waarneming

Op straat zien we geen individuen, maar mannen, vrouwen, autochtonen, allochtonen… Dat proces heet sociale categorisatie. We nemen mensen die we nog niet kennen voornamelijk waar in termen van hun categorielidmaatschap, in plaats van hun individuele kenmerken. Zo kunnen mensen makkelijk op basis van weinig informatie besluiten hoe ze omgaan met die andere persoon.

Ron Dotsch onderzocht wat er plaatsvindt vóór sociale categorisatie: hoe ons cognitieve systeem bepaalt welke categorieën van toepassing zijn op de persoon die we zien. Dat blijkt af te hangen van visuele stereotypen die mensen over verschillende categoriëen hebben.

Die visuele stereotypen heeft Dotsch met een innovatieve computertaak blootgelegd. In die taak wordt steeds hetzelfde gezicht met ruis bedekt. De ruis vertekent het gezicht, waardoor het voor proefpersonen lijkt alsof ze steeds een ander gezicht zien. Proefpersonen gaven aan welke beelden het dichtst in de buurt kwamen van bijvoorbeeld typisch Marokkaanse gezichten. Op basis van hun keuzes kan hun onderliggende visuele stereotype over Marokkanen gevisualeerd worden. Ook werden hun vooroordelen over Marokkanen gemeten.

Dotsch toont – als eerste – aan dat vooroordelen van invloed zijn op de inhoud van visuele stereotypen: de gevisualiseerde typische Marokkaanse gezichten zagen er crimineler uit volgens meer bevooroordeelde proefpersonen. Voorts laat hij zien dat visuele stereotypen van invloed zijn op de categorie waarin de waargenomen persoon wordt ingedeeld.

Biografie
Ron Dotsch (Amstelveen, 1980) studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2006 werkt hij als onderzoeker in het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf februari 2011 zal hij werkzaam zijn als post-doc onderzoeker bij Princeton University (New Jersey, VS).

Promotiegegevens
Promovendus: de heer drs. R. Dotsch
Titel promotie: Pictures in our heads: Visual stereotypes affect social categorization
Promotors: De heer prof. dr. D.H.J. Wigboldus, de heer prof. dr. A. van Knippenberg
Datum: dinsdag 18 januari 2011, 13:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Plaats een reactie