Stemmentracker is een omgekeerde Stemwijzer

In september 2012 is een nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Tot nu, eind 2015, is een enorme hoeveelheid moties, amendementen en wetsvoorstellen besproken. In 2016 gaan de politieke partijen zich voorbereiden op nieuwe verkiezingen. Ter gelegenheid van het Kerstreces brengt ProDemos een nieuwe Stemmentracker uit.

Stemmentracker
De Stemmentracker is te zien als een omgekeerde StemWijzer: niet de verkiezingsbeloftes staan centraal, maar het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen.

Op de website kun je nagaan hoe de partijen denken over onderwerpen als de hypotheekrenteaftrek, Griekenland, maximumsnelheid op snelwegen, de bestrijding van IS etc. Door het stemgedrag van politieke partijen te vergelijken met dat van jezelf, zie je met welke politieke partij je de meeste overeenkomsten hebt. Met welke partij zou je hebben meegestemd?

Onderwerpen in de Stemmentracker
Uit al de stemmingen vanaf september 21012 heeft ProDemos een selectie gemaakt van de dertig meest onderscheidende, opvallende of publiek omstreden onderwerpen. In min of meer chronologische volgorde gaat het om de hypotheekrenteaftrek, het meest omstreden verkiezingsonderwerp in de campagne 2012, via de Griekendlandcrisis (op diverse momenten in stemming), tot de mogelijke sluiting van de kolencentrales.

Verdere onderwerpen zijn het kinderpardon, het afschaffen van het verbod op godslastering, de maximumsnelheid op snelwegen, de compensatie voor de gaswinning in Groningen, de vredesmissie in Mali, de maatregelen tegen jihad-gangers, de bestrijding van IS.

Prodemos
Stemmentracker wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Deze organisatie maakt ook de StemWijzer. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen wordt de Stemmentracker geactualiseerd met nieuwe onderwerpen. In de combinatie van terugblikken en vooruitkijken kan de kiezer dan nog wijzer gaan stemmen.

Plaats een reactie