Stem van moeder belangrijk voor tweejarigen

De sociale ontwikkeling van kinderen zou afhankelijk kunnen zijn van de personen met wie ze communiceren. Daarom is in het proefschrift van Rianne van Rooijen sociale ontwikkeling onderzocht bij zowel tweejarigen als bij adolescenten. Ook keek de promovendus naar de invloed van de interactiepartner op deze ontwikkeling. Sociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling

Van Rooijens promotieonderzoek kan leiden tot het ontwerpen van nieuwe interventies voor kinderen met problemen in de sociale ontwikkeling, en kan informatie geven over wie de geschikte persoon is om de interventie toe te passen.

Promotieonderzoek

Het promotieonderzoek van de Utrechtse promovendus heeft aangetoond dat bij tweejarigen de stem van de moeder een belangrijke rol speelt bij het aanleren van nieuwe woorden. Kinderen die leerden van hun eigen moeder waren beter in het koppelen van een nieuw woord aan een nieuw object, dan kinderen die leerden van een onbekend persoon.

Daarnaast laat Van Rooijen zien dat tweejarigen met een verhoogd risico op autisme, die vaak achterlopen in hun woordenschat, even goed waren in het aanleren van nieuwe woorden als normaal ontwikkelende kinderen als ze leerden van hun ouders. Dit benadrukt de speciale rol van een bekende stem in taalprocessen van jonge kinderen.

moeder kind lezen

Puberteit

In de puberteit richten adolescenten zich steeds meer op leeftijdsgenoten. Van Rooijen verwachtte dan ook dat ze bij adolescenten een tijdelijke verstoring zou zien in het verwerken van volwassen gezichten. Haar onderzoek liet zo’n verstoring echter niet zien. Er was ook geen verschil in het verwerken van stimuli van volwassenen en leeftijdsgenoten.

Haar proefschrift toont dus aan dat bekendheid van de interactiepartner bijdraagt aan woordleren in de vroege kindertijd, maar minder invloed heeft op sociale processen in de puberteit.

Rianne van Rooijen promoveert vrijdag 28 juni 2019 op haar proefschrift ‘Social information processing in infancy and adolescence: Examining the role of different interaction partners’ aan Universiteit Utrecht.

Plaats een reactie