Stella Mook wint Antoni van Leeuwenhoekprijs 2011

De Antoni van Leeuwenhoekprijs 2011 gaat naar Stella Mook. In april 2011 promoveerde zij cum laude op onderzoek gedaan in het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam. Zij evalueerde onder meer een veelgebruikte voorspellende test bij borstkanker.

MammaPrint
In haar onderzoek lag de focus op het beter voorspellen van de prognose van borstkankerpatiënten. Hierin stond met name de MammaPrint centraal, een test die aan de hand van een zogenaamd 70-genenprofiel per individuele borstkankerpatiënt kan voorspellen hoe hoog het risico is dat de ziekte terugkeert. Aan de hand hiervan kan een vervolgbehandeling worden bepaald.

Toetsing
Mook heeft de MammaPrint in een aantal relevante klinische indicaties op haar waarde getoetst. Hierbij hanteerde zij een aantal nieuwe analysemethodieken die niet in de eerdere artikelen over MammaPrint gebruikt waren en die veelal door haarzelf zijn aangedragen. Recent heeft zij ook bijgedragen aan de opzet van de validatie van de MammaPrint in patiënten boven de 70 jaar, dat door anderen verder zal worden uitgewerkt.

Daarnaast zette Mook in samenwerking met enkele internationale instituten de logistiek op van een klinische trial, MINDACT, die de MammaPrint verder in de kliniek brengt door patiënten op basis van de uitslag de juiste chemotherapie te geven. Aan deze klinische trial nemen maar liefst 6.600 patiënten deel.

Oncologieproefschrift van het jaar
Voor haar proefschrift, getiteld Prognostic factors in breast cancer: one fits all?, ontving Mook november vorig jaar op de Oncologiedagen in Arnhem de prijs voor het beste oncologieproefschrift van het jaar. Enkele hoofdstukken hieruit werden eerder al als artikelen in belangrijke internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en bovendien zeer veel geciteerd.

Brug
Collega’s en begeleiders roemen Mook vooral om haar zelfstandigheid, haar eigen initiatief, haar inzicht en haar originele invalshoeken. Haar promotores prof. Emiel Rutgers en prof. Laura van ’t Veer beschrijven haar als “iemand die snel leert en graag nieuwe uitdagingen aangaat, waar zij ook de kritische evaluatie niet uit de weg gaat” en als een “zeer plezierig persoon om mee te werken, die ook anderen stimuleert en op weg helpt bij hun onderzoek”.

Met haar eigen onderzoek heeft ze in elk geval aangetoond een brug te kunnen slaan tussen het laboratorium en de kliniek. Dit sluit prima aan bij de doelstellingen van het NKI-AVL.

Antoni van Leeuwenhoekprijs
De Antoni van Leeuwenhoekprijs wordt jaarlijks toegekend aan een veelbelovende onderzoeker in het NKI-AVL. De prijs bestaat uit een bedrag van 6.500 euro, te besteden aan studie of onderzoek. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door Roche Diagnostics Nederland BV. Prijswinnaars worden aangewezen door de Nationale Wetenschappelijke Commissie van het NKI-AVL.

Plaats een reactie