‘Stel norm voor buitenspeelruimte’

SP-Kamerlid Nine Kooiman bepleit een wettelijk bepaald minimum aan buitenspeelruimte voor kinderen: ‘Steeds vaker zie je dat gemeenten onvoldoende rekening houden – of willen houden – met ruimte voor kinderen om buiten te kunnen spelen. Dat terwijl het zowel voor de gezondheid als voor de sociale contacten van een kind belangrijk is om met anderen buiten te zijn. Ook komt het de leefbaarheid van de wijk ten goede.’

Wanneer de andere partijen het voorstel van Kooiman steunen, kan bij nieuw te bouwen wijken rekening gehouden worden met tenminste drie procent aan speelruimte voor kinderen. Voor bestaande woonwijken zal deze regel betekenen dat de speelruimte bij renovatie niet mag worden beperkt.

Kooiman: ‘Lekker vrijuit buiten spelen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt lijkt de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld, maar is het voor veel kinderen – vooral in de steden – tegenwoordig niet. De belangen van kinderen verliezen het steeds vaker van andere belangen, zoals de aanleg van parkeerplaatsen, woningen of winkelcentra.’

Het SP-Kamerlid benadrukt dat zelfs in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind ligt vastgelegd dat kinderen recht hebben om te spelen. Helaas gaat dit recht lang niet altijd gepaard met de daarvoor benodigde ruimte in een woonwijk. Dat gat tussen recht en realiteit zal Kooiman proberen te overbruggen met haar voorstel.

Plaats een reactie