Steeds minder vandalisme

Vernieling van straatmeubilair en bekladding van muren of gebouwen komen in de beleving van de burger steeds minder voor. Ook zeggen steeds minder Nederlanders persoonlijk slachtoffer te zijn geweest van vernieling, aan bijvoorbeeld hun auto of andere bezittingen. De politiestatistieken bevestigen deze dalende trend in vandalisme.

Minder vandalisme in openbare ruimte
Het aandeel Nederlanders van 15 jaar of ouder dat in de eigen woonbuurt vernieling van straatmeubilair signaleert is sterk gedaald. In 2005 gaf nog bijna de helft (47 procent) aan dat dit wel eens voorkomt, in 2013 is dit gedaald naar bijna een op de drie (31 procent). Ook signaleren steeds minder mensen bekladde muren of gebouwen in hun woonomgeving. Dat aandeel daalde in dezelfde periode van ruim een op de drie (35 procent) naar ruim een op de vier (27 procent).

bank zitten

Minder Nederlanders zelf slachtoffer van vandalisme
Niet alleen het vandalisme in de openbare ruimte neemt af, ook geven steeds minder Nederlanders aan persoonlijk slachtoffer te zijn geweest van vandalisme. Het gaat dan om vernieling aan eigen voertuigen zoals de auto, of aan andere persoonlijke bezittingen zoals huis of tuin. Was in 2005 nog 11 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer van dit soort vandalisme, in 2013 is dit gedaald naar 7 procent. Personen kunnen één keer met vandalisme te maken krijgen, maar het kan ook vaker gebeuren. Daarom is het aantal vandalismedelicten groter dan het aantal slachtoffers. Het aantal delicten daalde tussen 2005 en 2013 van 18 per honderd inwoners naar 11 per honderd.

Ook politie registreert minder vernieling en beschadiging
Gevallen van vernieling of beschadiging die strafbaar zijn en waarvan bij de politie aangifte wordt gedaan, komen terecht in de politieregistraties. Het gaat dan onder andere om vernielingen aan auto’s, openbare gebouwen en openbaarvervoersmiddelen. Tussen 2005 en 2013 is het totale aantal geregistreerde misdrijven, van vernieling of beschadiging afgenomen van ruim 200 duizend naar minder dan 120 duizend. Ook aan de ‘daderkant’ is sprake van een duidelijke daling: Het aantal geregistreerde verdachten van vernieling en beschadiging nam fors af, van bijna 45 duizend in 2005 naar 17 duizend in 2013.

Plaats een reactie