Steeds meer wethouders gescreend op integriteit

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Daarna zal een groot aantal nieuwe wethouders aantreden. In steeds meer gemeenten wordt er voor gekozen om de kandidaat-wethouders te screenen op integriteitsrisico’s. Berenschot ontwikkelde een scan om risico’s in kaart te brengen.

Ronald van der Mark
Ronald van der Mark
De aandacht voor het screenen van wethouders is groot. “Inmiddels hebben meer dan 35 gemeenten een voorstel opgevraagd voor het uitvoeren van een screening. Het lijkt erop dat voor de komende raadsperiode integriteit in veel gemeenten een speerpunt wordt,” aldus expert bestuurlijke integriteit Ronald van der Mark van organisatie-adviesbureau Berenschot.

Van der Mark verwacht dat integriteit de komende raadsperiode in veel gemeenten een speerpunt wordt. Ook voor Commissarissen van de Koning is integriteit een belangrijk onderwerp. De provincie Limburg adviseert bijvoorbeeld om een risicoanalyse integriteit standaard onderdeel uit te laten maken van de benoemingsprocedure van wethouders.

Momenteel ligt er een voorstel tot wijziging van de Gemeentewet bij het parlement, waarmee burgemeesters de wettelijke taak krijgen om de bestuurlijke integriteit in hun gemeente te bevorderen. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze taak verschilt. In veel gemeenten worden bestuurders en raadsleden tijdens integriteitstrainingen wegwijs gemaakt in de dilemma’s die komen kijken bij een integere ambtsinvulling.

Daarnaast kiezen opmerkelijk veel gemeenten ervoor om kandidaat-wethouders te screenen alvorens tot benoeming wordt overgegaan. “Door het preventief screenen van kandidaten kunnen ongelukken worden voorkomen,” aldus Ronald van der Mark. “Enkele gemeenten zijn voornemens om ook hun nieuwe raadsleden aan een integriteitsscan te laten onderwerpen”.

In verband met een gemeentelijke herindeling trad in de gemeente Alphen aan den Rijn begin dit jaar al een nieuw college van burgemeester en wethouders aan. Berenschot heeft de collegeleden gescreend op integriteitsrisico’s en heeft geconstateerd dat alle leden van B&W integriteit hoog in het vaandel hebben staan. Voor geen van hen zijn specifieke risico’s voor de invulling van het ambt geconstateerd. Wel zijn er algemene aanbevelingen gedaan over onder meer het omgaan met declaraties en de vereiste terughoudendheid bij het onderhandelen met individuele organisaties.

Aan alle collegeleden heeft Berenschot daarnaast aanbevelingen gedaan over de wijze waarop omgegaan kan worden met persoonlijke belangen, bijvoorbeeld door het afzien van deelname aan stemmingen en beraadslagingen. De verwachting is dat veel gemeenten het voorbeeld van Alphen aan den Rijn zullen volgen.

Plaats een reactie