Steeds meer tv programma’s toegankelijk voor blinden

Steeds meer televisieprogramma’s op de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) worden voorzien van gesproken ondertiteling, zo heeft minister Van Bijsterveldt vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Hierdoor is de toegankelijkheid van televisieprogramma’s verhoogd voor blinden en slechtzienden. Vorig jaar is het aantal programma’s waarvan de ondertitels worden uitgesproken volgens de Publieke Omroep toegenomen van 60% naar 75%.

Meer gesproken ondertiteling
Naar verwachting zal het aantal programma’s met gesproken ondertiteling dit jaar verder toenemen tot 85%. Doel is om het aantal programma’s met gesproken ondertiteling in 2012 verder te laten stijgen tot 95%. Vanwege de gemaakte progressie door de NPO, wil zij dat op dit moment niet wettelijk afdwingen. “Mensen die blind of slechtziend zijn moeten ook hun favoriete programma’s op televisie kunnen volgen. Dat gaat steeds beter en dat is een goede zaak. Ik verwacht van de publieke omroep dat over anderhalf jaar bijna alle programma’s op televisie voor deze mensen toegankelijk zijn”, aldus de minister.

Voorziening voor slechtzienden
Gesproken ondertiteling is een voorziening voor blinden en slechtzienden die thuis over een speciale ontvanger beschikken. Deze ontvanger zorgt ervoor dat de ondertitels bij anderstalige programma’s worden uitgesproken. Volgens gegevens van de Nederlandse Publieke Omroep waren in 2011 circa 5000 personen in Nederland in het bezit van een dergelijke ontvanger.

Plaats een reactie