Steeds meer criminele vrouwen en meisjes in Nederland

De afgelopen jaren stijgt in Nederland het aantal meisjes en vrouwen dat in aanraking komt met politie en justitie. Kennis over de achtergronden en aanpak van delinquentie bij deze groep is dan ook nodig, vooral ook omdat het meeste onderzoek in de criminologie gericht is op mannen, terwijl ongeveer 30.000 meisje en vrouwen in aanraking komen met de politie waarbij delicten als vernieling en geweld sinds 2001 het hardst gestegen zijn.

Vrouwen stelen niet alleen een lipstick of kleding maar plegen net als mannen ook geweld, seksuele delicten en zijn steeds meer zichtbaar in netwerken van georganiseerde misdaad. Donderdag 24 januari 2013 presenteren Anne-Marie Slotboom (Vrije Universiteit Amsterdam), Machteld Hoeve (Universiteit van Amsterdam), Menno Ezinga (Vrije Universiteit Amsterdam) en Peer van der Helm (Hogeschool Leiden en gepromoveerd aan de VU op dit onderzoek) hun boek ‘Criminele meisjes en vrouwen: Achtergronden en aanpak’.

Oorzaken en aanpak van criminaliteit bij meisjes en vrouwen
Verschillende deskundigen, afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, beschrijven in het boek niet alleen de stand van zaken in de buitenlandse literatuur – het meeste onderzoek vindt plaats in de US, Canada en Engeland – maar juist ook wat inmiddels bekend is over criminaliteit bij Nederlandse meisjes en vrouwen. Belangrijke verschillen in achtergronden van criminaliteit bij jongens en meisjes zijn factoren in de opvoeding en individuele kenmerken.

Zo is supervisie bij meisjes bijvoorbeeld minder belangrijk dan een goede relatie met de ouder, vooral de moeder. Conflicten en problemen in de relatie met de moeder zijn een groot risico bij meisjes. Ook blijken meisjes die opgesloten zitten vaker ernstige psychische problemen en trauma’s te hebben dan jongens. Een overeenkomst is er ook, criminele leeftijdgenoten vormen een risico, net als bij jongens.

Bovendien blijken meisjes blijken vaker lid van jeugdgroepen en bendes dan gedacht. Naast inzicht in oorzaken geven de auteurs ook inzicht in risicotaxatie en behandeling van delinquente meisjes. Het laatste deel van het boek richt zich vooral op de achtergronden en aanpak van meisjes en vrouwen die met justitie te maken krijgen, in het bijzonder meisjes en vrouwen die in een Jeugdinrichting of tbs-kliniek zitten, begeleid worden door de reclassering of in de gevangenis komen. Bij deze laatste groep laten de auteurs ook zien wat detentie betekent voor hun kinderen.

Symposium over behandeling
Het boek levert een bijdrage aan kennis over oorzaken en aanpak van criminaliteit bij meisjes en vrouwen. Deze kennis is te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van programma’s, interventies en onderzoekslijnen op dit terrein. Naast de presentatie van het boek zullen enkele deskundigen uit het veld ingaan op behandeling van meisjes en vrouwen. In het bijzonder wordt besproken welke behandelingen meisjes met ernstige gedragsproblemen krijgen en of vrouwen wel anders behandeld moeten worden dan mannen. Tot slot wordt het symposium afgesloten met de uitreiking van het boek aan mevrouw Ten Hoorn Boer, Directeur – Generaal Jeugd & Sancties.

Plaats een reactie