Startpunt Geldzaken geeft antwoord op geldvragen

Het Startpunt Geldzaken, een initiatief van Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB NL), wordt enthousiast ontvangen.

Participanten
Al vijf grote organisaties participeren in het initiatief: gemeente Rotterdam, PostNL, netbeheerder Liander, internetbroker DEGIRO en autoservicebedrijf Kwik-Fit. Ze leveren een financiële bijdrage en krijgen daarmee toegang op hun website tot het startpunt. De noodzaak van dit startpunt wordt breed erkend door de maatschappij en veel partijen onderzoeken mogelijkheden om gebruik te maken van de diensten van het Startpunt. Nibud ziet dit als een bevestiging van de noodzaak van dit initiatief en verwacht dat ook andere partijen hierop inhaken. Na de zomer start het Startpunt Geldzaken als pilot bij de vijf organisaties.

Goede onafhankelijke informatie samengevoegd
Nibud, VEH, VEB en FPSB NL hebben het Startpunt Geldzaken opgericht omdat zij vinden dat het voor consumenten nu te lastig is om goede onafhankelijke informatie over geld te krijgen. De informatie is te veel versnipperd bij verschillende partijen aanwezig. Elke organisatie brengt haar eigen unieke expertise over geldzaken in, waarmee het Startpunt Geldzaken diverse thema’s binnen financiën dekt.

Het Startpunt Geldzaken maakt het voor alle inkomensgroepen eenvoudiger om met hun geldvragen aan de slag te gaan. De consument die wil weten of beleggen iets voor hem is, hoe hij zijn inkomen na pensionering veilig kan stellen en hoe hij beter kan rondkomen, iedereen kan straks online terecht bij het Startpunt Geldzaken. Het Startpunt Geldzaken zal via zo veel mogelijk sites te benaderen zijn.

Meerwaarde voor organisaties
De partijen die een financiële bijdrage hebben toegezegd, hebben ieder hun eigen beweegredenen en problematiek waarom deelnemen aan dit initiatief zo urgent is.

Michel Noordermeer, senior beleidsmedewerker gemeente Rotterdam: “De groei van het aantal Rotterdammers met schulden maakt het voor onze gemeente noodzakelijk in te zetten op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat Rotterdammers zich met problematische schulden melden bij de Kredietbank. Daarom zetten we in op het vergroten van financiële vaardigheden, kennis over financiën en over rondkomen met je geld. Het Startpunt Geldzaken zien we als een instrument dat hiertoe kan bijdragen.”

Elly de Vries, manager PV PostNL: “Onze stichting helpt al jaren (gepensioneerde) collega’s van PostNL als zij in financiële problemen zijn gekomen. Het Startpunt Geldzaken zien we als een prima instrument om juist iets aan het voorkomen van financiële problemen te kunnen doen!”

Manfred Vorwerk, voorzitter Alliander Personeelsfonds: “Het Alliander Personeelsfonds wil medewerkers en gepensioneerden helpen die onvoorzien in financiële problemen komen. Inzicht in je inkomsten en uitgaven en advies over geldzaken is daarbij van belang. De geldplannen van het Startpunt Geldzaken bieden medewerkers en gepensioneerden de gelegenheid zelf tijdig maatregelen te nemen om problemen te voorkomen.”

Gijs Nagel, directeur DEGIRO: “Het is van belang dat de financiële consument objectieve en onafhankelijke informatie krijgt op basis waarvan hij keuzes kan maken over sparen en beleggen. De samenwerking van Nibud, VEH, VEB en FPSB NL biedt daartoe een betrouwbaar startpunt.”

Bert de Jonge, HR-manager Kwik-Fit: “Graag besteed ik in mijn opleiding aan (nieuwe) medewerkers aandacht aan geldzaken. Het is niet uitzonderlijk dat medewerkers worden verleid tot uitgaven die hun inkomen te boven gaan. De geldplannen zijn erop gericht de balans tussen inkomen en uitgaven te herstellen.”

Deze partijen zien de meerwaarde van dit startpunt. Nibud is met diverse andere organisaties (gemeenten, bedrijven, financiële dienstverleners) in een vergevorderd stadium van overleg om ook aan het Startpunt Geldzaken bij te dragen. Nieuwe partijen zijn nog steeds welkom.

Plaats een reactie