Startbijeenkomst Europees project Ouderen en Kanker

Na de goedkeuring van het Interreg IV A-project Ouderen en Kanker voor een bedrag van bijna een miljoen miljoen euro vorig najaar, is nu het moment gekomen voor de inhoudelijke aftrap. Dinsdag 3 mei 2011 vindt deze plaats met een bijeenkomst van alle deelnemers uit Vlaanderen en Nederlands Limburg. Hoofddoel van het project is het verbeteren van de expertise en de optimalisering van de zorg rond oudere kankerpatiënten.

Het project “ouderen en kanker” wil het tekort aan kennis over de zorg voor oudere kankerpatiënten verder aanvullen. Met oudere kankerpatiënten worden mensen bedoeld die een nieuwe diagnose van kanker krijgen nadat zij 70 jaar oud geworden zijn. De grensregio Vlaanderen – Nederland herbergt zorg- en onderzoekscentra met unieke kennis en expertise op het gebied van zorg voor ouderen met kanker en wil die kennis en ervaring voortaan bundelen. In Vlaanderen zijn dat de ziekenhuizen van Genk, Hasselt en St Truiden en de Limburgse kankerstichting (LIKAS), het Limburgs Oncologisch Centrum (LOC) en de Universiteit Hasselt. In Nederlands Limburg nemen de ziekenhuizen van Maastricht en Heerlen en de Universiteit Maastricht deel aan het project.

Eerst en vooral wordt een kennisnetwerk “ouderen met kanker” opgericht waar de bestaande kennis en expertise bij elkaar gebracht en uitgewisseld wordt. Via bijeenkomsten van onderzoekers en zorgverstrekkers uit de regio, persmededelingen, publicaties en een website worden de resultaten uitgewisseld.

Daarnaast zal een onderzoek plaatsvinden waarin een groep oudere kankerpatiënten opgevolgd en vergeleken zal worden met jongere kankerpatiënten (50 tot 70 jaar bij diagnose) maar ook met personen die ouder zijn dan 70 jaar zonder kanker. Door het verzamelen van deze cruciale informatie wordt er nieuwe kennis opgedaan. “In de toekomst zou dit moeten leiden tot nieuwe inzichten en strategieën om de oudere kankerpatiënt optimaal te begeleiden”, aldus aldus projectleider Prof. Frank Buntinx van de KU Leuven. Het onderzoek bestaat essentieel uit een gesprek met de deelnemende mensen, een kleine krachtproef en de afname van wat speeksel met een wattenstokje. Nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten boven de 50 jaar hiervoor aangesproken worden via het ziekenhuis. Mensen zonder kanker zullen aangesproken worden door hun huisarts.

Plaats een reactie