Start van campagne doelmatig voorschrijven

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) start maandag 16 april 2021 de campagne ‘Kwaliteit is ook doelmatigheid: schrijf bewust voor’. Deze campagne richt zich op het doelmatig voorschrijven door medisch specialisten.

Het verhogen van kostenbewustzijn en het in beeld brengen van besparingen zal bijdragen aan het behoud van betaalbare zorg van hoge kwaliteit.

De kwaliteit van de zorg voor de toekomstige generaties is in gevaar. Door vergrijzing en toenemende mogelijkheden van medische technologie stijgen de kosten de komende jaren sterk. De zorg kan daardoor onbetaalbaar worden. Goede zorg is veilig, doeltreffend, patiëntgericht, tijdig, toegankelijk én doelmatig. De zorgeuro dient doelmatig besteed te worden en doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen draagt hier aan bij.

Goedkoop als het kan, duur als het moet
In 2011 publiceerde de OMS de ‘Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten’, een instrument om medisch specialisten te ondersteunen bij hun keuzes rond het voorschrijven van geneesmiddelen. De leidraad adviseert de generieke namen van geneesmiddelen te gebruiken bij het voorschrijven en waar mogelijk een medicijn te kiezen dat door meerdere fabrikanten geleverd wordt. Daarnaast adviseert de leidraad om na te gaan of gelijkwaardige goedkopere therapeutische alternatieven beschikbaar zijn.

Werken aan kostenbewustzijn
Als onderdeel van de campagne zal de OMS dit voorjaar een App lanceren waarmee medisch specialisten in één oog opslag zicht krijgen op therapeutisch gelijkwaardige alternatieven voor geneesmiddelen en de bijbehorende prijzen. Deze App is een vervolg op de leidraad en wordt in samenwerking met het ministerie van VWS ontwikkeld. Medisch specialisten hoeven niet te wachten op de App om de benodigde informatie te krijgen. Zij kunnen de kosten van geneesmiddelen al raadplegen op de CVZ website: www.medicijnkosten.nl.

Doelmatigheid in beeld
De leidraad en de App beogen doelmatig en veilig geneesmiddelengebruik te bevorderen. Om de voortgang van doelmatig voorschrijven te meten worden het komend jaar vier geneesmiddelen-groepen gemonitord: bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, maagzuurremmers en migraine-middelen. Voor alle vier geneesmiddelengroepen is naar verwachting nog belangrijke doelmatigheidswinst te bereiken. Daarmee blijft het onderwerp ‘doelmatig voorschrijven’ nadrukkelijk op de medisch-specialistische agenda staan.

Meer informatie
http://www.orde.nl/pijlers/kwaliteit/actuele+thema%27s/onderwerpen/geneesmiddelen-voorschrijven.html

Plaats een reactie