Start trainingsboerderijen voor klimaatslimme landbouw

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en Bill Clinton tekenen dit weekend een tweede overeenkomst voor nieuwe internationale landbouwprojecten in Afrika die bijdragen aan meer voedselzekerheid, de economie versterken en effecten van klimaatverandering tegengaan.

Landbouw in Afrika

Centraal staat het opzetten van landbouwprojecten en trainingsboerderijen voor klimaatslimme landbouw in Rwanda, waardoor kleine boeren in staat worden gesteld hun productie te verhogen.

De Nederlandse overheid draagt 3 miljoen dollar – 2,2 miljoen euro – bij. Eerder werkten Dijksma en Clinton met zijn foundation al samen om landbouwprojecten voor zo’n 20.000 boeren op te starten in Tanzania en Malawi.

Trekker
Dijksma: “Nederland is internationale trekker van het concept klimaatslimme landbouw. Daarmee kunnen wij na Tanzania en Malawi, nu ook in Rwanda een belangrijke bijdrage leveren aan meer voedselzekerheid. Tegelijk is het economische kans voor Nederlandse agrarische bedrijven om samen met lokale boeren in Afrika nieuwe markten aan te boren.”

Lokale aardappel
Bij klimaatslimme landbouw wordt kennis en ervaring uit Nederland ingezet om samen met boeren in Afrika innovatieve en duurzame productiemethoden te ontwikkelen die klimaatbestendiger zijn. Trainingsboerderijen zullen Rwandese boeren en telers helpen via voorlichting, onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten die beter geschikt zijn voor de lokale markt. Door met innovatieve, agrarische technieken bijvoorbeeld aardappels te vermarkten die beter bestand zijn tegen droogteperioden en ziekten. Kleine boeren gebruiken nu vaak nog verouderde rassen, slecht kiemzaad of ongeschikte soorten. Met als gevolg lage opbrengsten en het gebruik van veel en dure gewasbeschermingsmiddelen.

Afrika is economische landbouwkans
Nederland is na de Verenigde Staten de grootste speler in de wereld op het gebied van landbouw. In Afrika liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, vooral doordat daar de helft van het ongebruikte landbouwareaal (zo’n 200 miljoen hectare) in de wereld ligt. En er veel vraag is naar agrarische producten. Sinds tien jaar is sub-Sahara Afrika netto-importeur van landbouwproducten; het gat tussen import en export groeide in die tijd naar zo’n 10 miljard dollar (7,3 miljard euro).

Alliantie
Klimaatslimme landbouw is nodig omdat de voedselproductie met tenminste 60% moet toenemen om in 2050 aan de verwachte vraag naar voedsel te voldoen. Daarmee vormt landbouw de basis voor economische groei en voedselzekerheid. In december is Dijksma in Zuid-Afrika om een voedselzekerheidsalliantie op te starten van 75 landen die volgens het Nederlandse concept van klimaatslimme landbouw structureel landbouwprogramma’s gaan uitrollen.

Plaats een reactie