Start onderzoek gezondheidstoestand ouderen in vier Groningse dorpen

0
554

UMCG, Menzis en Zorggroep Meander (onderdeel van Espria) starten een onderzoek naar de gezondheidstoestand van tweeduizend 65-plussers in vier Groningse dorpen. Samen met 21 lokale organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg wordt gekeken welke zorg- en dienstverlening de 65-plusser wil. Mogelijke uitkomst: niet de leeftijd of het ziektebeeld van de oudere is leidend, maar zijn welbevinden.

Het onderzoeksproject gaat dinsdag 13 september 2011 officieel van start met de ondertekening van een samenwerkings-overeenkomst door de betrokken organisaties in de verschillende gemeentehuizen.

De verschillen tussen ouderen zijn groot: de ene oudere is gezond en actief terwijl de ander kampt met meerdere lichamelijke en psychische aandoeningen en kwetsbaar is. Dat maakt de zorg voor ouderen divers. Ouderen krijgen nu dikwijls niet de zorg die zij nodig hebben. Zorgverleners richten zich nog te vaak uitsluitend op hun eigen deelexpertise. Bovendien werken organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen nog onvoldoende samen. Hierdoor is er geen samenhangend zorg- en dienstenaanbod dat goed is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen.

De verwachting is dat de gezondheidswinst bij ouderen niet zo zeer zit in het voorkómen van ziekte en het verlengen van het leven, maar in het voorkómen van beperkingen en een beter behoud van het welbevinden.

Binnenkort ontvangen ruim tweeduizend 65-plussers in de dorpen Muntendam, Bellingwolde, Wagenborgen en de wijk Opwierde in Appingedam een brief van hun huisarts met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst, ontwikkeld door het UMCG, moet inzage geven in de mate van kwetsbaarheid, de mogelijke zorgbehoeften en het welbevinden van de ouderen. Zo worden onder meer vragen gesteld over mobiliteit, lichamelijke en psychosociale gesteldheid, medicijngebruik, zorg, eten en drinken, slapen, relaties en wonen.

Op basis van de verzamelde informatie kunnen zogenoemde profielen van ouderen ontwikkeld worden. Een profiel beschrijft een bepaald type oudere, bijvoorbeeld een gezonde en actieve oudere, of een kwetsbare oudere met complexe zorgvragen. Op basis van deze profielen kan bepaald worden welke zorg- of dienstverlening het beste past bij de zorgbehoefte van een oudere.

Zo kan een huisarts straks niet alleen in een oogopslag zien hoe zijn individuele oudere patiënt ervoor staat, maar ook hoeveel kwetsbare oudere patiënten er zijn in zijn praktijk en hoe het staat met het welbevinden van zijn oudere patiënten. Met deze informatie kan de huisarts sneller de juiste zorg- of dienstverlener inschakelen, zoals thuiszorg of een welzijnsorganisatie. Ook gemeenten en andere instellingen kunnen straks hun beleid beter afstemmen op ouderen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een grote groep ouderen behoefte heeft aan andere woonomstandigheden, dan kan een gemeente daar samen met een woningbouwcoöperatie voorzieningen voor ontwikkelen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachting begin 2012 beschikbaar.

Vorig artikelProblematiek gokverslaving ernstig onderschat
Volgend artikelVisolie maakt tumoren ongevoelig voor chemotherapie
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.