Start nieuw landelijk panel Psychisch Gezien

Met de lancering van de website PsychischGezien.nl en artikelen in huis-aan-huisbladen start de landelijke wervingscampagne voor het nieuwe panel Psychisch Gezien: een groot, landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.

Doel van het panel is meer zicht krijgen op het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van deze groep. Daarnaast beoogt het panel om mensen met aanhoudende psychische problemen, een duidelijker stem te geven in maatschappelijke debatten over de GGz.

Mensen die te kampen hebben met bijvoorbeeld een psychose, bipolaire stoornis, ernstige en aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis, zullen via het landelijk panel regelmatig bevraagd worden over hoe zij deelnemen aan de samenleving. Daarnaast zal naar hun mening worden gevraagd over de geboden zorg en actuele kwesties in de GGz, bijvoorbeeld over de toepassing van dwang en drang, de kwaliteit van zorg, vergoedingen door zorgverzekeraars etc. De panelleden zullen periodiek schriftelijk bevraagd worden over verschillende thema’s. Ook zullen naar aanleiding van actuele discussies opiniepeilingen worden gehouden.

Organisatie
Het Trimbos-instituut coördineert het panel. Samenwerkingspartners hierbij zijn kenniscentrum Phrenos, het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) en NIVEL. Een programmacommissie voert de regie over het panel. Het Panel Psychisch Gezien wil inhoudelijk zoveel mogelijk aansluiten bij het al langer bestaande Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL. Het ministerie van VWS subsidieert het Panel Psychisch Gezien vooralsnog voor dit startjaar.

De eerste vragenlijst wordt in het najaar van 2010 verstuurd aan de panelleden. Aan de programmacommissie wordt voorgesteld om daarin de nadruk te leggen op participatie, herstel en psychisch functioneren van de panelleden.

Mensen die zich aan willen melden voor het panel, kunnen dat doen via de speciale website www.psychischgezien.nl, het speciale e-mail adres panel@trimbos.nl of door te bellen naar 030 29 59 282.

Plaats een reactie