Start landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen kunnen vanaf 1 oktober 2012 terecht bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en www.hulplijnseksueelmisbruik.nl.

De hulplijn is er voor slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en het heden. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ) maken de nieuwe hulplijn mogelijk.

Deetman en Samson
Het idee voor één landelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik komt voort uit het werk van de commissie Deetman en de commissie Samson. Deze commissies onderzoeken respectievelijk seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk en seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst.

Deetman en Samson hebben geconstateerd dat slachtoffers van seksueel misbruik niet altijd de juiste weg weten te vinden naar hulp of advies. Daarom hebben zij voorgesteld om één landelijk meldpunt te realiseren voor slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen. De betrokken bewindslieden van VWS en VenJ hebben dit idee omarmd en besloten het landelijke meldpunt mogelijk te maken in de vorm van de Hulplijn Seksueel Misbruik. Deze hulplijn gaat vanaf vandaag – 1 oktober 2012 – die rol vervullen. Op die datum sluit het meldpunt van de commissie Samson. Het eindrapport van Samson verschijnt op 8 oktober.

Werkwijze
De hulplijn is bij Slachtofferhulp Nederland gevestigd. De mensen die de hulplijn bellen krijgen een medewerker aan de lijn die helpt om op basis van hun verhaal of vraag duidelijk te krijgen welke hulp of advies het beste bij hun past. Vervolgens zorgt de medewerker ervoor dat zij met de juiste instantie in contact komen. Mensen kunnen de hulplijn ook anoniem bellen.

De bestaande instanties die samenwerken om de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik te realiseren en daarmee slachtoffers van seksueel misbruik nog beter te helpen zijn: Slachtofferhulp Nederland, de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, de Steunpunten Huiselijk Geweld, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg. De hulplijn kan slachtoffers niet alleen in contact brengen met de samenwerkende organisaties, maar ook met bijvoorbeeld de politie wanneer zij een zedenmisdrijf willen melden of aangifte willen doen. Uiteraard kunnen slachtoffers van seksueel misbruik net als nu ook direct bij bestaande instanties terecht.

Plaats een reactie