Start experiment regelarme instellingen

Zorgmedewerkers die hun vak terugkrijgen en meer tijd hebben voor de cliënt. Dat is wat staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) maandag 30 januari 2012 voor ogen had bij de start van het Experiment regelarme instellingen. Het experiment moet aantonen welke regels in de zorg overbodig zijn en geschrapt kunnen worden.

Het startsein, dat bestond uit het verscheuren van talloze papieren met overbodige regels, werd gegeven bij Zorggroep Opella in Bennekom.

Het experiment bestaat uit achtentwintig instellingen die in meer of mindere mate regelarm gaan werken. Zij hebben zelf voorstellen gedaan voor deze experimenten. Twee instellingen – waaronder Opella – beginnen helemaal zonder regels. Zij gaan regelvrij werken.

Veldhuijzen van Zanten hoopt dat veel regels in de zorg overboord gezet kunnen worden. ‘De mensen die de regels maken en de mensen in de zorg zijn elkaar ergens kwijtgeraakt. We gaan rebels tegen de brij van regels in. Medewerkers mogen meer naar inzicht gaan handelen.’

Als blijkt dat regels overbodig zijn, worden ze landelijk afgeschaft. De staatssecretaris spreekt van een geslaagd experiment ‘wanneer cliënten tevreden zijn en medewerkers hun werk zo kunnen doen dat ze er trots op zijn’.

Zorgaanbieders in de langdurige zorg gaven eerder massaal gehoor aan de oproep van de staatssecretaris toen zij in juli 2011 vroeg hinderlijke regels te melden. Door circa 230 zorginstellingen zijn in twee maanden tijd zevenhonderd meldingen gedaan.

Het Experiment regelarme instellingen is opgenomen in het Regeer- en in het Gedoogakkoord. Van Zanten stuurde op 23 december j.l. hierover een brief naar de Tweede Kamer.

Plaats een reactie