Start Europese normalisatie voor ‘halal’-voedsel

De oprichtingsbijeenkomst voor de nieuwe NEN-normcommissie voor halal voedsel en -voedingsproducten vindt plaats op 17 mei 2011. NEN licht die dag toe welke voordelen participatie biedt aan organisaties. De normcommissie verzorgt de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van een Europese norm (EN-norm) op het gebied van halal-voedsel en -voedingsproducten. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle belanghebbende partijen.

De Oostenrijkse norm ONR 14200 ‘Halal food – Requirements for the food chain’ wordt als één van de basisdocumenten gebruikt voor de Europese norm. De te ontwikkelen norm moet afspraken bevatten over de principes van en de basiseisen voor de erkenning van halal-voedsel en -voedings¬producten. Het doel is tot een eenduidige erkenningsmethodiek te komen.

Doelgroep
De Europese norm is bedoeld voor alle partijen die belang hebben bij de erkenning van halal-voedsel en -voedingsproducten, zoals moslimconsumenten, producenten en leveranciers van halal-voedsel en -voedings¬producten, retail (supermarkten) adviserende partijen en wetgevende en controlerende instanties.

Oprichtingsbijeenkomst
Omdat er voldoende belangstelling is onder Nederlandse marktpartijen voor de ontwikkeling van deze norm, heeft Nederland positief gestemd op de vraag of de ontwikkeling van een Europese halal-norm haalbaar is. Het resultaat van de Europese stemming is dat normalisatie op dit gebied van start gaat. NEN organiseert daarom nu een oprichtingsbijeenkomst. Doel van de oprichtingsbijeenkomst is gezamenlijk te bepalen of er vanuit de Nederlandse markt behoefte is om actief deel te nemen aan het Europese normontwikkelingsproces. Bij voldoende draagvlak vanuit de Nederlandse markt wordt de normcommissie opgericht. Voor deelname aan de commissie is inhoudelijke inbreng nodig en een financiële bijdrage van de deelnemende partijen voor de ondersteuning en advisering door NEN.

Aanmelden oprichtingsbijeenkomst
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden voor de kosteloze oprichtingsbijeenkomst, kunt u contact opnemen met NEN Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of per e-mail via businessdevelopment@nen.nl.

Plaats een reactie