Start controles op maatregelen tegen agressie in horeca

Twee inspectiediensten gaan samen controleren of ondernemers in de horeca genoeg doen tegen agressie en geweld in hun bedrijf: de Arbeidsinspectie en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Ze bezoeken tot februari volgend jaar 1150 horecabedrijven.

Ondernemers zijn verplicht om maatregelen te nemen voor de veiligheid van hun medewerkers. De inspecties helpen hen daar nu bij met een nieuw, online stappenplan. Ondernemers kunnen hiermee zelf controleren of zij hun bedrijf zo hebben ingericht dat ze agressie en geweld tegen medewerkers zoveel mogelijk voorkomen. En ze kunnen zien of ze genoeg doen om de gevolgen van agressie te beperken. Alle 42.000 horecabedrijven ontvangen deze week een brief met informatie hierover. Het stappenplan staat op zelfinspectie.nl/agressie/horeca.

Een voorbeeld van een maatregel zijn anti-agressietrainingen. Medewerkers, maar ook ondernemers, zijn zo beter voorbereid op het voorkomen van agressie en geweld. Is er toch sprake van agressie dan leren ze daarmee om te gaan. Ook moet opvang en nazorg geregeld worden.

Bedrijven en werknemers die te maken hebben met agressie en geweld kunnen hier veel hinder en schade van ondervinden. Het kan leiden tot verzuim, ziekte, stress, omzetverlies en uiteindelijk tot het vertrek van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat de horeca een van de drie sectoren is waar ondernemers agressie het meest als een probleem zien.

Plaats een reactie