Start Acuut Verloskundig Centrum regio Leiden in 2014

De Raden van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Diaconessenhuis Leiden hebben donderdag 2 februari 2012 het voornemen bekend gemaakt een gezamenlijk Acuut Verloskundig Centrum (AVC) in te richten.

Gezien de hoge babysterfte in Nederland heeft de minister van VWS in 2010 haar beleid op het gebied van Verloskunde aangescherpt. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV) staan een integrale aanpak van verloskundige zorg voor. Dit is in Leiden actief opgepakt. De beide ziekenhuizen hebben samen met de Kring Verloskundigen Leiden e.o. een plan van aanpak ontwikkeld. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijk Acuut Verloskundig Centrum (AVC) waar het afgelopen jaar hard aan gewerkt is.

24/7 acute verloskundige zorg
Het AVC wordt gebouwd binnen de muren van het LUMC, omdat daar ook de neonatale intensive care gelokaliseerd is. Nog dit jaar zal met de bouw worden gestart. De missie van het centrum wordt: de beste zorg voor elke zwangere in de regio, waarbij ziekte en sterfte van moeder en kind rond de geboorte wordt geminimaliseerd. Dit wordt bereikt door 24/7 acute verloskundige zorg ter beschikking te hebben: één-op-één begeleiding, aanwezigheid van gynaecoloog, kinderarts en anesthesist. Bovendien wordt een servicegericht zorgproces opgezet, gestructureerd rond moeder en kind (family centered care).

Innovatief en resultaatgericht
Dit wordt bereikt door samenvoeging van de twee acute zorgorganisaties van beide ziekenhuizen. De nieuwe organisatie is innovatief en resultaatgericht. Er wordt een perinataal zorgprogramma ingericht waarbinnen de expertise van alle medewerkers (verpleegkundigen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen) optimaal wordt benut. Naast de acute zorg wordt aandacht besteed aan de invulling van de niet-spoedeisende zorg, zoals zwangerschapscontroles en vragen rondom kinderwens.

3500 zwangere vrouwen
De uiteindelijke opening zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Het AVC zal binnen het LUMC dichtbij het OK-centrum worden gesitueerd, zodat bij een acute hulpvraag binnen 15 minuten gestart kan worden met een interventie op de OK. De verwachting is dat er in de regio Leiden 3500 zwangere vrouwen per jaar volgens alle gestelde kwaliteitseisen in het nieuwe AVC geholpen kunnen worden.

Plaats een reactie