Standaard harfalen blijft uit: Schande!

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Landelijke Huisartsen Vereniging worden het niet eens over een multidisciplinaire, transmurale standaard voor hartfalen. Daardoor komen keten-DBC, zelfmanagement, software applicaties en taakherschikking minder snel van de grond.

De twee partijen verschillen van mening over het antwoord op de korte vraag: Van wie is de hartfalen patiënt?

Een genuanceerde tweedeling in de standaard blijkt niet haalbaar. Ook al ligt het zwart-wit gesproken voor de hand om te stellen: lichte patiënten gaan naar de huisarts en zware naar de cardioloog.

De standpunten van beide organisaties komen niet in artikelen in bijvoorbeeld Medisch Contact naar buiten. Daardoor kunnen onderzoekers niet meedenken en de argumenten pro en contra van beide partijen ondersteunen of ontkrachten.

Al deze informatie pikte ondergetekende op na een workshop te Rotterdam op woensdag 29 februari 2102. Lector chronische zorg dr. Henk Rosendal had deze workshop georganiseerd ter voorbereiding van zijn prachtige leerboek over integrale chronische zorg. Tien experts had hij uitgenodigd, waaronder ondergetekende.

In de wandelgang, na afloop, spraken zij er schande van dat de standaard Hartfalen uitblijft.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie