Stamceltransplantatieprogramma UMCG ontvangt Europees kwaliteitskeurmerk

Het programma voor stamceltransplantatie van het UMCG in samenwerking met SanquinBloedbank Noord-Oost Nederland is onlangs officieel geaccrediteerd door het internationale keuringsinstituut JACIE.

Dit betekent dat het programma voldoet aan de strenge, internationale eisen die aan stamceltransplantatiecentra worden gesteld.

De accreditatie geldt voor de gehele keten van stamceltransplantatie bij volwassen patienten: van (HLA) weefseltypering van donor en ontvanger, het oogsten van stamcellen uit bloed of beenmerg, het bewerken van deze cellen voor transplantatie, de transplantatie zelf tot de nazorg van de getransplanteerde patiënt. Ook de samenwerking van het UMCG met Sanquin Bloedbank Noord Oost Nederland valt hieronder.

Stamceltransplantatie
Een stamceltransplantatie wordt toegepast bij de behandeling van een aantal kwaadaardige bloedziekten, zoals leukemie, lymfklierkanker en de ziekte van Kahler. Een patiënt krijgt dan bloedvormende stamcellen van zichzelf (autologe stamceltransplantatie) of van een donor (allogene stamceltransplantatie) toegediend. Soms wordt een stamceltransplantatie ook toegepast bij de behandeling van andere ziektes. Een behandeling met een hoge dosis chemotherapie en vaak ook bestraling leidt niet alleen tot vernietiging van de kwaadaardige cellen, maar ook van de stamcellen en de afweercellen (leucocyten). Een stamceltransplantatie wordt vervolgens verricht om de stamcellen weer aan te vullen. Bij allogene stamceltransplantatie wordt bovendien gebruik gemaakt het feit dat de getransplanteerde donorcellen een afweerreactie tegen de eventueel nog aanwezige tumorcellen kunnen ontwikkelen waardoor deze alsnog worden uitgeroeid.

Plaats een reactie