Staking universitaire ziekenhuizen onvermijdelijk

De zorgvakbonden voorzien een onrustig najaar met stakingen bij de academische ziekenhuizen. FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV Zorg & Welzijn en de LAD hebben maandag 23 augustus een ultimatum gestuurd aan de NFU, de werkgeverskoepel van de academische ziekenhuizen. Daarin eisen ze een structurele loonsverhoging van 3% voor alle medewerkers, goede afspraken over arbeids- en rusttijden en aanpak van het personeelstekort.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Als de NFU voor 6 september niet ingaat op de eisen volgt er een onrustig najaar met stakingen. De maat is vol voor de harde werkers in de zorg.”

Medewerkers bereiden zich voor

De medewerkers in de zeven academische ziekenhuizen bereiden alvast een zondagsdienst voor op een doordeweekse dag; het ultieme stakingsmiddel in de zorg. Alle planbare zorg komt die dag te vervallen met uitzondering van opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en kraam/couveuse-afdeling.   

Vastgelopen cao-onderhandelingen

Op 24 juni liepen de onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC vast. De NFU is niet bereid te investeren in betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Zij blijft bij haar standpunt dat er geen enkele financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging voor alle UMC-medewerkers. De vakbonden vinden dit onacceptabel.

Brigitte Sprokholt, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij FBZ: “Iedereen in de academische ziekenhuizen, van verpleegkundigen tot schoonmakers, artsen en laboranten, hebben gedurende de coronapandemie de benen uit het lijf gelopen en krijgen hier 0% waardering voor terug. De werkdruk is en blijft hoog en er is sprake van grote personeelstekorten.”

Uitval en uitstroom personeel voorkomen

Een salarisverhoging en concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen zijn in de ogen van de vakbonden noodzakelijk om te voorkomen dat er nog meer medewerkers uitvallen of de sector verlaten. Het ziekteverzuim was nog nooit zo hoog en steeds meer medewerkers kiezen ervoor om elders te gaan werken.

Daarnaast eisen de bonden een forse investering in het opleiden, ontwikkelen en begeleiden van UMC-medewerkers. Niet alleen voor de huidige werknemers, maar ook voor nieuwe medewerkers die broodnodig zijn.

Extra toeslagen

Naast een structurele salarisverhoging van 3%, met een bodem van 75 euro per maand, eisen de bonden dat medewerkers een extra toeslag op hun loon ontvangen wanneer kort van tevoren een beroep wordt gedaan op extra inspanningen. Ook willen ze dat de huidige onregelmatigheidstoeslag wordt verhoogd.

Aaldert Mellema, bestuurder CNV: “Het altijd maar beschikbaar zijn moet aan banden worden gelegd, met meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden van werknemers in de roosters. Langer werken is één ding, maar het is daarbij van groot belang dat dit op een gezonde en plezierige manier gebeurt. Goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers zijn daarom cruciaal.”

80.000 medewerkers

De afspraken die in de cao UMC worden vastgelegd, worden gemaakt voor de bijna 80.000 medewerkers die werken in het Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, Maastricht UMC+, Radboudumc, UMCG en UMC Utrecht.

Plaats een reactie