Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten bezorgd over PGB-fraude

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft met bezorgdheid kennisgenomen van de aanhoudingen door het Openbaar Ministerie van verdachten van grootschalige fraude met PGB’s en uitkeringen.

Onder de verdachten zitten twee psychiaters die medewerking zouden hebben verleend aan beoordelingen waardoor mensen onterecht een persoonsgebondenbudget (PGB) zouden hebben ontvangen.

Een dergelijke fraude tast de wortels van het PGB-beleid aan, te meer daar er kennelijk big-geregistreerde artsen bij zijn betrokken.

Het bestrijden van PGB fraude is een onderwerp dat hoog op de agenda staat bij VWS. Signalen over de fraudegevoeligheid van PGB zijn bij VWS bekend, op basis van onder andere bestuurlijke rapporten van OM en FIOD en de jaarlijkse AWBZ rapportage van de NZa. Dit heeft al geleid tot diverse maatregelen voor het fraudebestendig maken van het PGB. VWS heeft verdergaande maatregelen in voorbereiding.

VWS is initiatiefnemer van het breed overleg ‘Verbetering bestrijding zorgfraude’. Hierin hebben zitting: Ministerie van Justitie, het OM, Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, toezichthouders DNB, IGZ en NZa en opsporingsdiensten SIOD en FIOD.

In het plan van aanpak ‘Verbetering bestrijding zorgfraude 2010-2012’ is het eerste actiepunt het ontwikkelen van een Interventiestrategie PGB, gericht op maatregelen voor preventie, detectie en repressie rondom PGB-fraude. In het eerste kwartaal van 2011 worden voorstellen voor deze verdergaande maatregelen ter bestrijding van PGB-fraude gepresenteerd.

In de fraudezaak waarin het OM is overgegaan tot aanhoudingen heeft VWS in een vroegtijdig stadium samengewerkt met OM, de zorgverzekeraars en zorgkantoren via Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, de IGZ en het CVZ voor het ondernemen van verdere acties gericht op een rechtmatige besteding van PGB middelen.

Plaats een reactie