Staatssecretaris geeft steun aan International Holocaust Memorial Day

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS zal het jaarlijkse programma in de week van International Holocaust Memorial Day (27 januari) financieel extra ondersteunen. Zij heeft bovendien het Nationaal Comité 4 en 5 mei bereid gevonden de organisatie van de herdenking praktisch te ondersteunen. Van Zanten komt hiermee tegemoet aan een verzoek van het Nederlands Auschwitz Comité.

Dat schrijft de bewindsvrouw vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris ziet in het verzoek van het Nederlands Auschwitz Comité een oproep voor het veilig stellen van de herinnering aan een kernthema van de Tweede Wereldoorlog: de systematische uitroeiing van de joodse bevolkingsgroep en van de Sinti en Roma. Van Zanten: ‘Ik ben er – mede door ontroerende gesprekken met overlevenden – van overtuigd dat we de verhalen over de Holocaust in ons hart moeten sluiten en blijven doorvertellen. Dit nooit meer’.

De staatssecretaris onderstreept met de extra steun het belang van een waardige en prominente plek voor de Holocaust in het Nederlandse herinnerings- en herdenkingslandschap. 4 Mei blijft de Nationale Herdenking, maar ‘het precedentloze industriële karakter van de Holocaust maakt het belangrijk dat we apart stilstaan bij deze internationale geschiedenis’. Daarmee wordt – net als door de Indische herdenking – de kennis en het besef in de Nederlandse samenleving van wat we op 4 mei gezamenlijk herdenken, versterkt.

Van Zanten ziet tevens kansen om jongeren te betrekken bij herdenken en reflectie op de de Tweede Wereldoorlog in Internationaal perspectief. Daarom heeft de bewindsvrouw NJR (Nationale Jeugdraad) gevraagd aandacht te besteden aan herdenken. Uit, op verzoek van de staatssecretaris door NJR uitgevoerd onderzoek, is gebleken dat jongeren zich betrokken voelen bij herdenken.

Plaats een reactie