Staatssecretaris Bleker geeft stevig signaal aan de veehouderij

LTO Nederland begrijpt de waarschuwing van staatssecretaris Bleker aan de dierenartsen dat zij in 2013 geen antibiotica meer mogen verkopen als het gebruik in de veehouderij niet met de helft is teruggedrongen. “Het is nog eens een signaal dat we alles op alles moeten zetten om die doelstelling te halen. Dat is óók onze ambitie”, aldus portefeuillehouder Diergezondheid Toon van Hoof.

Tegelijkertijd benadrukt hij, dat in het plan van aanpak waar de veehouderij mee bezig is, verantwoord antibioticagebruik en transparantie de hoofdmoot vormen . Kern daarvan vormt het werken op elke veehouderij met bedrijfsgezondheids- en behandelplannen en met dierenartsen die deze mede uitvoeren. Onderdeel van de protocollen vormt ook een centrale database die alle gebruik registreert, waardoor ‘veelvoorschrijvers’ en ‘veelgebruikers’ onmiddellijk herkend kunnen worden.

Neerwaartse trend
Van Hoof: “We gaan gewoon door met het uitrollen van ons plan. Dat is een hele operatie, want we moeten 45.000 veehouders in Nederland in beweging krijgen. Maar de neerwaartse trend is al merkbaar ingezet. De eerste 12 procent zijn binnen.”

Een mogelijke splitsing van het voorschrijven en uitleveren van antibiotica mag in elk geval geen negatieve effecten hebben op diergezondheid en dierenwelzijn, aldus Van Hoof. Het kan niet zo zijn, dat de dierenarts eerst naar de apotheek moet rijden om in een acuut geval een medicijn te kunnen toedienen.

Plaats een reactie