Staatssecretaris Atsma start eerste Rijksproef elektrische voertuigen

De eerste 6 van in totaal 26 elektrische auto’s zijn vanaf vandaag onderdeel van het wagenpark van Rijkswaterstaat. In 2015 is een kwart van het wagenpark van Rijkswaterstaat elektrisch. Deze eerste zes vormen het startsein voor een Rijksproef.

Daarmee geeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu invulling aan de trekkersrol van de Rijksoverheid op het gebied van elektrisch rijden. “Deze proeven geven een impuls aan innovatie in Nederland en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid voor toekomstige generaties”, aldus de staatsecretaris.

Inzicht in toepassingen
De proef moet inzicht geven in de toepasbaarheid en financiële gevolgen van elektrisch rijden. Tijdens de proef wordt intensief gekeken naar de economische en milieutechnische gevolgen van gebruik van elektrische auto’s ten opzichte van conventionele en gewone hybride voertuigen. Daarmee kan duidelijk worden voor welke gebruiker de huidige modellen het meest kansrijk zijn. Vanuit daar kan bepaald worden wat de kritische succesfactoren zijn voor de grootschalige toepassing van elektrische auto’s.
Uitvoering proef

In totaal gaan 26 voertuigen in de proef rijden. Hiervan zijn er 24 volledig elektrisch en twee voertuigen bestaan uit plug-in hybride techniek.

– Mitsubishi, Emiev – 6 auto’s
– Peugeot, Ion – 6 auto’s
– Nissan, Leaf – 12 auto’s

Rijkswaterstaat zet de eerste zes auto’s in in Flevoland en Utrecht. Ook worden de e-voertuigen aangeboden aan overige departementen, zodat ook Rijksbreed kennis over en ervaring met de toepassing wordt opgedaan.

Samenwerking
In het project werken verschillende partijen samen. De projectleiding van het monitoringstraject is in handen van Rijkswaterstaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO, waarbij LeasePlan data ter beschikking stelt. De ANWB verzorgt als contractpartner van LeasePlan de pech-/hulpdienst. Het Directoraat-Generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk verzorgt in het kader van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering het monitoringstraject richting de overige departementen en ministeries.

De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt, het milieu wordt gespaard, en dat reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beoogd. Onderdeel hiervan is dat betaalbaar en betrouwbaar elektrisch rijden in de komende jaren voor iedereen toegankelijk wordt.

Plaats een reactie