Staatssecretaris Atsma en EU-commissaris Hedegaard bespreken uitkomsten klimaatconferentie Cancun

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) ontving gisteren, 19 januari 2011, EU-commissaris Hedegaard van Milieu. Tijdens het bezoek hebben zij gesproken over de uitkomsten van de klimaatconferentie in Cancun van afgelopen december en de inspanningen die in Europees verband moet worden gepleegd in voorbereiding op de klimaatconferentie eind 2011 in Zuid Afrika. Belangrijk uitgangspunt voor Atsma is dat Europa gezamenlijk optrekt en dat Nederland geen uitzonderingspositie inneemt.

Level playing field
Ook hebben de staatsecretaris en de EU-commissaris van gedachten gewisseld over de route naar een koolstofarme economie in 2050. Voor Atsma is het belangrijk dat er in Europees verband wordt gewerkt aan het creëren van een gelijk ‘level playingfield’. Zijn inzet is om aan te sluiten bij de Europese klimaatdoelstellingen en er zo voor te zorgen dat er met name voor de sectoren als luchtvaart en scheepvaart gelijke kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Begin 2011 wil de EU haar plannen presenteren en daarbij ook doelstellingen uitzetten voor 2030 en 2040. Staatsecretaris Atsma werkt voor Nederland aan een routekaart die voorziet in een koolstofarme economie in 2050. Met deze routekaart wil Atsma het bedrijfsleven in Nederland duidelijkheid geven hoe het Europese doel van 80 tot 95% reductie van broeikasgassen in 2050 (vergeleken met 1990) gehaald kan worden en hoe bedrijven in kunnen spelen op de economische kansen die dit biedt.

Meer informatie over klimaatverandering.

Plaats een reactie