Staand, geknield en gehurkt werken

0
627

Fysieke belasting is een van de grootste risico’s voor de gezondheid van werknemers in Nederland. Van fysieke belasting kan sprake zijn bij staand, geknield en gehurkt werken. Dit kan leiden tot pijnklachten in de lage rug. Bekend is dat dit bij ongeveer een kwart van de mensen chronische rugklachten tot gevolg heeft. Het is niet mogelijk een grens vast te stellen waar beneden deze klachten niet zullen optreden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vrijdag 23 december 2011 verschenen advies aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Staand, geknield en gehurkt werken komt veel voor in de agrarische sector, bouwnijverheid, de installatiebranche en de schoonmaakbranche. Een van de gevolgen van staand, geknield en gehurkt werken, zijn lage rugklachten.

Hoewel het niet mogelijk is een veilige grenswaarde vast te stellen, brengt het advies wel de omvang van de risico’s op lage rugklachten in kaart. Deze risico’s kunnen een goed uitgangspunt zijn voor de verdere discussie over grenswaarden.

Downloaden: Gezondheidsraad publicatie Staand, geknield en gehurkt werken