St. Antonius Ziekenhuis beste ziekenhuis van Nederland

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft in het Elsevier onderzoek van 2011 naar de beste ziekenhuizen van Nederland, de hoogste score behaald. Dat heeft het tijdschrift woensdag 19 oktober 2011 bekendgemaakt.

Elsevier onderzoekt jaarlijks wat de beste ziekenhuizen van Nederland zijn. Dit jaar zijn er drie die de hoogste score krijgen. Het St. Antonius voert de ranglijst aan samen met het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het Albert Schweizer Ziekenhuis in Dordrecht.

In een eerste reactie meldt Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, verheugd te zijn met deze toppositie in de Elsevier-lijst. “Het bevestigt onze koppositie (vijfde plaats) in de AD Ziekenhuis Top 100 van enkele weken geleden.”

Prestatie-indicatoren
Veilig voor de patiënt, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar als organisatie, optimaal als begeleider en als voorlichter van de patiënt. Dat is de maat voor een goed functionerend ziekenhuis volgens Elsevier. De ziekenhuizen zijn vergeleken aan de hand van verplicht openbare en feitelijke gegevens die ze aanleveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het programma Zichtbare Zorg, waarbij alle partijen uit de zorg betrokken zijn. Evenals in 2010 is het Elsevier-onderzoek uitgevoerd met ondersteuning van bureau SiRM. Voor het onderzoek zijn 183 prestatie-indicatoren gebruikt. Zowel zorginhoudelijke indicatoren als gegevens over wachttijden, financiële toestand van een ziekenhuis en over de ervaringen van patiënten.

Nieuw dit jaar is dat ‘volumenormen’ voor aantallen operaties meetellen. Dat wil zeggen dat voor ziekenhuizen en medisch specialisten een minimum aantal behandelingen geldt, willen zij voldoende ervaring hebben om risico’s klein te houden en de kans op slagen groot. De normen zijn opgesteld door chirurgen, cardiologen en urologen. In het onderzoek zijn onder meer borstkankeroperaties, blaasverwijdering en het plaatsen van pacemakers meegenomen.

Ervaringen patiënten
Eveneens nieuw is de score van alle ziekenhuizen voor drie behandelingen: staaroperatie, heup- en knievervanging en borstkankeroperatie. Naast de oordelen op basis van openbare gegevens, zijn ook resultaten van enquêtes naar de ervaringen van patiënten opgenomen. Deze enquêtes zijn opgesteld door verzekeraars, en worden gebruikt bij de inkoop van zorg.

Ook de jaarverslagen van ziekenhuizen zijn onder de loep genomen.

Plaats een reactie