Sprekers gevraagd voor congres over indicatiestelling en AWBZ

Op 7 april 2011 organiseert het Julius Centrum haar jaarlijkse congres over recente ontwikkelingen in de indicatiestelling. Het thema wordt dit keer Verschillen en overeenkomsten in de indicatiestelling voor AWBZ, de Bureaus jeugdzorg, de WMO en de Sociale Zekerheid.

Wat kunnen we van elkaar leren? Belicht worden recente ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap bij deze vier gebieden. Wij zoeken trotse sprekers met een goed verhaal over lokale experimenten en nationale voorstellen om indicatiestelling te verbeteren, te versnellen of te vereenvoudigen.

Doe jij het in jouw gemeente goed met de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp? Heb jij in je Bureau Jeugdzorg de indicatiestelling versneld? Doe jij als zorgaanbieder voortaan de indicatiestelling voor de AWBZ en loopt dat prima? Heb jij in jouw instantie de indicatiestelling voor werk en inkomen voor chronisch zieken en gehandicapten aangesloten op die voor de zorg? Heeft jouw adviesorgaan een helder idee om de regelgeving te wijzigen en daardoor de indicatiestelling voor verschillende wetten te harmoniëren?

Meld je dan aan als inleider voor een workshop. We willen graag positieve verhalen gebaseerd op ervaringen. Aanbiedingen met alleen maar klaagzangen en ronkende nieuwe ideeën zonder basis worden geweigerd. Wil je op 7 april spreken op een workshop?

Stuur dan een mail naar congres organisator Lianne van Schaik. Haar emailadres is L.vanSchaik@umcutrecht.nl

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie