Geen sprake van donatie vóór overlijden

In een artikel in De Telegraaf wordt ten onrechte de indruk gewekt dat organen worden verwijderd voordat de donor overleden is. Aanleiding voor het artikel was de publicatie “Nierdonatie kan eerder” in het Medisch Contact. Het gaat hier om een medisch ethische discussie en niet over de huidige praktijk.

In Nederland vindt donatie van organen en weefsels alleen plaats na overlijden. Dus nadat de dood is vastgesteld. Vaststelling van de dood gebeurt op basis van zorgvuldig vastgestelde landelijk geldende standaardprotocollen. Deze protocollen zijn verankerd in de Wet op de orgaandonatie en staan in het geheel niet ter discussie.

Het aangehaalde artikel is dus geen weergave van de huidige praktijk van donatie na overlijden. Het voorstel is absoluut niet conform de huidige regels rondom donatie. Er bestaan ook geen plannen om wat dat betreft de regels voor donatie aan te passen.

Plaats een reactie