Sportverenigingen vragen aandacht voor bewust alcoholgebruik

Een paar biertjes na de wedstrijd: alcohol drinken is een gewoonte die moeilijk is weg te denken uit sportkantines. In september brengen sportverenigingen het thema bewust alcoholgebruik extra onder de aandacht bij barvrijwilligers, coaches, jeugdleden en hun ouders. Ook wisselen verenigingen ervaringen uit over hun alcoholaanpak waarbij de succesvoorbeelden aan bod komen, maar ook de knelpunten.

Zestien Utrechtse sportverenigingen tekenden eind 2010 het convenant sport en alcohol. Inmiddels telt het convenant 24 verenigingen. Zij zetten zich in om alcoholgebruik in hun kantine te verminderen. Alle verenigingen zijn vrij om hieraan zelf invulling te geven met activiteiten en maatregelen. De maatregelen die zij inzetten zijn te verdelen in vijf categorieën: kantine, sportfeesten, coaches/trainers, leden en communicatie. Concrete maatregelen zijn: een training over bewust alcohol schenken voor barvrijwilligers (IVA-training), een voorlichtings- of discussieavond, het verbreden van het assortiment met gezonder aanbod, gebruik van blaastesten tijdens feesten, het ophangen van bordjes met schenkregels en het verhogen van de leeftijd naar 18 jaar waarop leden alcohol kunnen kopen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid) vindt dat sportverenigingen door het agenderen van het onderwerp als branche hun verantwoordelijkheid nemen om overmatig alcoholgebruik te voorkomen. “De aanpak van alcohol lukt alleen in samenwerking met verschillende sectoren: scholen, sportclubs, horeca, wijkwelzijnsorganisaties en supermarkten. Gezamenlijk dragen we een eenduidige boodschap uit. We richten ons daarbij op kinderen en jongeren tot en met 24 jaar en hun ouders, waarbij de boodschap is onder de 16 jaar geen druppel.”

Samenwerking
Sport & alcohol is een initiatief van de gemeente Utrecht (GG&GD) en Vereniging Sport Utrecht (VSU) in samenwerking met Centrum Maliebaan en Agis Zorgverzekeringen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma alcohol & drugs van de gemeente Utrecht. Meer informatie op: www.utrecht.nl/alcohol.

Plaats een reactie