Sportimpuls, subsidie voor sporten in de buurt

De Sportimpuls ondersteunt bij de opstart van de uitvoering van lokale actieplannen. Die actieplannen zijn erop gericht via een uitgebreid en/of verbeterd sport- en beweegaanbod mensen te bereiken die (te) weinig sporten en bewegen.

Project Sport en Bewegen in de Buurt

De actieplannen leiden tot een hogere sportdeelname en dragen bij aan een gezonde en actieve leefstijl.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden die elders al succesvol zijn gebleken. Deze zijn te vinden op de menukaart Sportimpuls – een geselecteerd overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en andere organisaties.

Samenwerking is cruciaal en de lokale plannen moeten aansluiting vinden bij het gemeentelijk sportbeleid en de wijkgerichte Buurtactieplannen.

Subsidie aanvragen
Vanaf eind april 2012 kunt u een subsidieaanvraag Sportimpuls indienen. De Sportimpuls stimuleert lokaal sport- en beweegaanbod op maat en een hogere en duurzame sportdeelname. De deadline hiervoor is dinsdag 5 juni 2012 om 15.00 uur.

Meer informatie
http://www.sportindebuurt.nl
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/
– http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/procedure/

Plaats een reactie