‘Sport verbindt, maar verdeelt ook’

“Er is een realistische kijk nodig op sport als sociaal bindmiddel. Sport verbindt, maar verdeelt ook”, aldus sportsocioloog Ramón Spaaij. Spaaij is per september benoemd tot bijzonder hoogleraar Sportsociologie aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting W.J.H. Mulier Instituut.

Ramón Spaaij
Ramón Spaaij

Sport kan een positieve invloed hebben op sociale verbanden door mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Sport heeft ook belangrijke pedagogische waarden, bijvoorbeeld bij het leren omgaan met verschillen, competitie en prestatiedruk.

Spaaij: “Sport wordt vaak ingezet om overlastgevend gedrag van jongeren tegen te gaan, integratie te bevorderen en om de leefbaarheid in stadswijken te vergroten. Zelfs in internationale ontwikkelings-samenwerking en conflictbeslechting neemt sport een steeds prominentere plaats in”.

Realistische kijk op sport
Maar aan de andere kant moet de sociaal bindende werking van sport niet overdreven worden volgens Spaaij. Het gaat namelijk nogal eens mis in de sport. De recente geweldsincidenten in het amateurvoetbal, zoals de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, zijn daar een voorbeeld van.

Spaaij: “Het is niet vanzelfsprekend dat mensen met verschillende achtergronden samen sporten. Zo botsen sommige personen, zoals niet-westerse migranten en mensen met een handicap, soms op hoge sociale en culturele barrières op hun weg richting sportdeelname. Een realistische kijk op de rol van sport in de samenlevingsopbouw is daarom geboden: als sociaal bindmiddel, maar ook als bron van conflict en differentiatie. Als bijzonder hoogleraar Sportsociologie aan de UvA wil ik hier mijn aandacht op vestigen”.

Over Ramón Spaaij
Ramón Spaaij doet onderzoek naar de effecten van sport op de samenleving. Hij heeft als onderzoeker grote expertise op het gebied van sociale cohesie, conflict en maatschappelijke verandering in relatie tot sport.

Spaaij is sinds 2010 senior research fellow bij de afdeling Sociologie en Antropologie van La Trobe University in Australië. Daarnaast is hij visiting professor bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Plaats een reactie