Sports Engineering nieuwe afdeling van KIVI NIRIA

Samenwerking tussen ingenieurs, trainers en sporters is onontbeerlijk voor topprestaties. “Als het stadion nu een kwart slag was gedraaid, liep Bolt een nieuw wereldrecord. Door de wind te optimaliseren, kan een gunstig klimaat worden gecreëerd voor nieuwe records”, vertelt drs. Roald van der Vliet, kersvers bestuurslid van de KIVI NIRIA afdeling Sports Engineering. Op 21 januari 2011 besloten elf ingenieurs op Papendal tot oprichting van deze nieuwe afdeling.

De samenwerking tussen ingenieurs, trainers/coaches en sporters is onontbeerlijk voor topprestaties, van amateur tot professional.
Bestuurslid ing. Hennie van der Haar geeft een verbeterde afwatering van voetbalvelden als voorbeeld van technische producten en diensten om de sport vooruit te helpen.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA wil met de nieuwe afdeling Sports Engineering inspireren, initiëren, innoveren en inzichtelijk maken welke mogelijkheden techniek biedt voor de sport. Twaalf enthousiaste ingenieurs verbinden, onder het voorzitterschap van ir. Erik Driessen, sporters en ingenieurs aan elkaar.

Bestuur van de afdeling bestaat uit:
– Voorzitter: ir. E. Driessen
– Vice-voorzitter: dr. ir. A. Yousufi
– Secretaris: dr. ir. F. Janssen
– Penningmeester: dr. ir. F. Janssen (a.i.)
– Website/communicatie: ir. H. Vogelaar
– Voorzitter activiteitencommissie: drs. R. van der Vliet

Activiteitencommissie bestaat uit:
– Voorzitter activiteitencommissie: drs. R. van der Vliet
– Commissaris opleidingen wo en hbo: ir. H. de Voogd-Claessen
– Bestuurslid activiteitencommissie: ing. E. Grassere, ing. H. van der Haar, ir. C. Mostert, ir. T. Ooijevaar, ir. J. van Reede, ir. H. Vogelaar, ir. H. Weffers en ir. M. van der Zande.

Plaats een reactie