Sporen Oost-Aziatische boktor in Delft gevonden

In een esdoorn in een woonwijk aan de rand van Delft is een uitvlieggat van een Oost-Aziatische boktor aangetroffen. Rond de plek waar het uitvlieggat van de boktor is aangetroffen, zoekt de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) volgende week intensief naar sporen van de boktor.

Het gaat daarbij om een gebied met een straal van 100 meter rond de vindplaats. Het gaat om ongeveer 150 particuliere tuinen en openbaar groen. Als er geen aanwijzingen van andere Oost-Aziatische boktorren worden gevonden, zijn geen verdere maatregelen nodig in deze straal van 100 meter.

Boomkwekers bang voor boktor 27 januari 2010

Bufferzone
In een straal van 2 kilometer is nu een bufferzone ingesteld. Bedrijven binnen deze bufferzone mogen geen voor aantasting door de boktor gevoelige planten en bomen in de handel brengen, voordat er op het bedrijf een intensieve inspectie is uitgevoerd op aanwezigheid van de boktor.

Besmette boom verwijderd
De besmette boom is voor onderzoek uit de tuin verwijderd. Hij is afkomstig uit een besmette partij die in 2007 uit China is geïmporteerd. De gemeente, betrokken bedrijven en de bewoners in de directe omgeving van de vondst zijn of worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de vondst en de mogelijke gevolgen daarvan.

Plaats een reactie