Spontaan herstel na beroerte onderzocht

De Maastrichtse psycholoog en neurowetenschapper dr. Alexander Sack, werkzaam voor de Faculty of Psychology and Neuroscience, heeft een prestigieuze Europese subsidie van 1,4 miljoen euro in de wacht gesleept voor onderzoek naar de oorzaken van het herstel van het omgevingsbewustzijn na een beroerte. Het onderzoek is tevens gericht op het ontwikkelen van therapieën om het herstel in gang te zetten en te versnellen.

In Nederland krijgen jaarlijks 41.000 mensen voor de eerste keer een beroerte. Dat zijn er meer dan 100 per dag. Beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding, waarbij een herseninfarct vier keer zo vaak voorkomt als een hersenbloeding.

Mensen die getroffen zijn door een beroerte, zijn zich niet meer bewust van grote delen van hun lichaam en de directe fysieke omgeving. Vermoed wordt dat dit komt doordat de invloeden van de linker- en de rechter hersenhelft uit balans zijn geraakt als direct gevolg van de opgetreden beroerte. In de eerste weken na een beroerte treedt bij een aantal patiënten gedeeltelijk spontaan herstel op. Er is nog geen wetenschappelijke verklaring voor dit spontane herstelproces, en ook niet voor het feit dat dit slechts bij een gedeelte van de patiëntenpopulatie voorkomt.

Alexander Sack zal voor zijn onderzoek gebruik maken van geavanceerde technologieën op het terrein van functionele MRI en EEG (registratie van hersenactiviteit), en TMS (magnetische hersenstimulering). Hij introduceert een revolutionaire aanpak die het mogelijk maakt om niet-invasief ‘virtuele’ hersenletsels bij gezonde vrijwilligers te simuleren en het compensatiegedrag van de hersenen onder gecontroleerde experimentele omstandigheden te onderzoeken. Zo kan hij onder laboratoriumomstandigheden bepalen welke exacte reorganisatie in de hersenen leidt tot optimaal gedragsherstel. Aan het einde van de onderzoeklijn zal hij deze fundamentele bevindingen vertalen in toepasbare behandelingstrategieën voor patiënten die lijden aan een beroerte, met het doel herstel van de hersenen te bevorderen.

Hij is de eerste wetenschapper van de Universiteit Maastricht die een subsidie van de Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft binnengehaald. De subsidie is bedoeld voor excellente wetenschappers die voorstellen hebben ingediend voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Plaats een reactie