Spoedpatiënten overlijden in weekeinde vaker dan doordeweeks

Patiënten die in het weekend met spoed worden opgenomen, hebben 10% meer kans om te overlijden dan doordeweekse spoedpatiënten. Deze kans bestaat, nadat gecorrigeerd is voor de ernst, aandoening, leeftijd en geslacht van de patiënten. Tot deze conclusie komen Londense onderzoekers in een artikel dat deze maand uitkwam.

Zij verzamelden data over alle 4,3 miljoen spoedopnamen in Engelse ziekenhuizen in de periode van 1 april 2005 tot 1 april 2006. Van deze totale groep overleden in het ziekenhuis 215.000 patiënten.

Na opschoning van de bestanden en uitvoerige multilevel analyses kwamen de onderzoekers tot de bovengenoemde conclusie. Door het extra risico van 10% overlijden 3369 spoedpatiënten onnodig. Dat is meer dan de 3201 Engelse verkeersdoden in dezelfde periode. De onderzoekers spreken hun zorg uit over de kwaliteit van de geboden spoedzorg in het weekeinde. Zij pleiten ervoor dat Engelse ziekenhuizen hun zorgorganisatie veranderen en het aanbod vergroten.

Je vindt hun artikel alsvolgt: Aylin P, c.s., Weekend mortality for emergency admissions. A large, multicentre study, Journal for Quality and Safety in Health Care, 2010, pp 2213-217.

Mijn commentaar: Ik vraag mij af, of in het weekeinde opgenomen Nederlandse spoedpatiënten ook meer kans hebben om te overlijden. Het antwoord op die vraag is met een eenvoudig onderzoek te geven. Prismant verzamelt al jaren goede gegevens over de Nederlandse spoedopnamen. De sterftecijfers van de ziekenhuizen zijn sinds deze week openbaar. Door deze bestanden te koppelen is het antwoord binnen enkele maanden te geven.

Op vrijdag 17 september vindt het tiende nationale congres over recente, lokale, nationale en internationale ontwikkelingen in de spoedzorg plaats. Het overeind houden van de kwaliteit van doordeweekse en weekend-spoedzorg in de komende jaren komt dan aan de orde in plenaire lezingen en workshops.

Wil jij naar dit congres? Wil jij in één dagen op de hoogte raken van oplossingen en ontwikkelingen in de spoedzorg? Wil jij veel kennis(sen) opdoen? Klik dan hier, lees de uitgebreide brochure en meld je aan.

Daarnaast draait er ook een Masterclass spoedzorg. Ben jij manager of ervaren zorgverlener bij een huisartsenpost, spoedeisende hulpafdeling, een zorgverzekeraar, een crisisdienst GGz, een ambulancedienst of een ambulance meldkamer? Wil je weten wat spoedzorg-collega’s buiten jouw eigen sector doen? Klik dan hier, lees de brochure en meld je dan aan voor de Masterclass Spoedzorg die op 31 augustus van start gaat. Reeds twaalf collega’s uit alle sectoren gingen je voor. Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. De Masterclass duurt 12 bijeenkomsten op middagen van 15.00 tot 19.00 uur.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie