Spint bestrijden met roofmijten

In 2008 hebben enkele boomkwekerijbedrijven roofmijten ingezet tegen spint onder begeleiding van het project Telen met toekomst. In het YouTube-filpmje vertellen twee gangbare boomkwekers over hun ervaringen met deze manier van het bestrijden van spint.

Spint is niet makkelijk te bestrijden, omdat de beestjes vaak aan de onderkant van het blad zitten. Bij inblazen van roofmijten met een airbug worden de roofmijten goed over het gewas verdeeld. Wekelijkse waarnemingen moesten uitwijzen of de spint en de roofmijten zich goed ontwikkelden.

In de volle grond gaf uitzetten van roofmijten (eind juni) met behulp van de airbug over buddleia’s een prima resultaat. Ook in de kas waren de resultaten goed. De stekken werden opgepot en toen het gewas elkaar raakte zijn met de airbug 25 stuks per m2 uitgezet.

De ervaringen van deze boomkwekers laten zien dat bestrijding van spint met roofmijten goed mogelijk is.

Plaats een reactie