Spermadonoren willen minder vaak anoniem blijven

Het FIOM, specialist afstammingsvragen, heeft onderzoek gedaan naar de motieven van anonieme spermadonoren om hun identiteit bekend te maken. 179 Mannen namen, na inschrijving in 2015-2017, deel aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

De helft van deze donoren benoemde motieven die gericht zijn op de belangen van het donorkind, waar de andere helft aanvullende redenen aangaf die meer gericht waren op de donor zelf. Conclusies uit dit onderzoek kunnen informatie geven aan spermadonoren, alsmede handvatten bieden om zich bekend te maken. 

Spermadonor

Donoren kunnen gemotiveerd worden

Uit de studie blijkt dat donoren gemotiveerd kunnen worden om hun identiteit bekend te maken, deze motivatie ontstaat door het ontvangen van informatie over het bestaan van DNA-databanken, het hebben van kennis over hoe belangrijk afstammingsinformatie is voor donorkinderen en uit eigen nieuwsgierigheid naar donorkinderen.

Het onderzoeksresultaat bevestigt bevindingen uit eerder uitgevoerde kleine onderzoeken. Het unieke aan dit onderzoek is dat er nooit eerder een dergelijk grote groep donoren onderzocht is die staan ingeschreven in een DNA-databank. De FIOM databank is naast een Engelse DNA-databak dan ook de enige ter wereld die zich richt op donorkinderen en donoren.

‘Ik vind dat kinderen die met mijn hulp verwerkt zijn recht hebben op informatie”.

Aandacht maakt verschil

Het groeiende besef van het belang van informatie over de afstamming voor donorkinderen, zorgt voor een toename van de behoefte van donoren om zich bekend te maken. Mediaberichten en kennis van het bestaan van de FIOM KID-DNA Databank motiveren donoren ook om hun anonimiteit op te heffen.

Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de grote toename van inschrijvingen nadat oud-Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Schippers donoren opriep een tweede goede daad te verrichten door zich bekend te maken en het voor donoren mogelijk maakte zich gratis in te schrijven.

Motieven voor bekendmaking

De gemiddelde donor uit het onderzoek is 63 jaar, woont samen met een partner, heeft eigen kinderen en is overwegend hoogopgeleid. De diverse donoren zijn gevraagd naar hun redenen voor hun bekendmaking. Circa de helft van de donoren geeft motieven aan die gericht zijn op het kind, zoals: ”Ik vind dat kinderen die met mijn hulp verwerkt zijn recht hebben op informatie”.

De andere helft van de donoren benoemt ook hun eigen nieuwsgierigheid als reden. Enkele andere donoren geven aan dat zij door de geboortes van kinderen in hun eigen gezin, de wensen en behoeften van donorkinderen beter begrijpen.

De bereidheid van donoren om hun identiteit bekend te maken, wordt positief beïnvloedt door media-aandacht, erkenning vanuit de overheid en openheid over dit onderwerp.

Afstammingsinformatie
Afstammingsinformatie

Voor veel donorkinderen is hun donor onbekend

In Nederland zijn er naar schatting ongeveer 40.000 donorkinderen die geen toegang hebben tot hun afstammingsinformatie. Zij zijn verwekt voor 2004. In 2004 is wettelijk vastgelegd dat donorkinderen het recht hebben op informatie over de identiteit van de donor.

In 2010 is hiervoor samen met het Canisius Ziekenhuis de FIOM KID-DNA Databank opgericht. Door middel van deze databank is het mogelijk gemaakt voor donoren en donorkinderen om verwantschap vast te stellen.

Plaats een reactie