‘Spermadonoren stellen discriminerende voorwaarden’

Spermabanken hebben de afgelopen jaren steeds meer te maken met donoren die voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma.

Sperm GraffitiFotocredits: Grace Hebert (cc)

Zij willen hun sperma niet beschikbaar stellen aan lesbische of ongehuwde vrouwen. Of zij stellen eisen aan de afkomst of het geloof van de vrouw.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) werkt samen met de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) aan een richtlijn die duidelijkheid moet bieden over de toelaatbaarheid van deze voorwaarden. Ter voorbereiding op deze richtlijn vroeg de NVOG het College voor de Rechten van de Mens te adviseren in het licht van de gelijke behandelingswetgeving. Mogen spermadonoren eisen stellen aan vrouwen die sperma willen ontvangen op grond van hun seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit of burgerlijke staat? Discrimineren spermabanken als zij ingaan op zulke voorwaarden?

Advies
Het College voor de Rechten van de Mens adviseert de NVOG in de richtlijn op te nemen dat spermabanken niet tegemoet komen aan voorwaarden van spermadonoren over seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit en burgerlijkste staat.

Toelichting op het advies
Als spermabanken voorwaarden van spermadonoren over bijvoorbeeld seksuele gerichtheid of afkomst toestaan, discrimineren zij de vrouwen die het sperma willen ontvangen. Discrimineren bij het aanbieden van diensten is in Nederland verboden. Aan de andere kant krijgen spermabanken te maken met donoren die zulke voorwaarden stellen vanwege hun geloofs-, levens- of politieke overtuiging. Uit de gelijkebehandelingswetgeving volgt dat het belang van vrouwen om niet te worden gediscrimineerd zwaarder weegt dan het belang van donoren om zulke voorwaarden te mogen stellen.

Aanleiding
Sinds 2004 is anonieme spermadonatie in Nederland niet meer mogelijk en is het aantal spermadonoren fors teruggelopen. Kinderen die verwekt zijn met sperma van een donor hebben vanaf 16-jarige leeftijd recht op de persoonsgegevens van hun donor. Zij kunnen dan contact met hem opnemen. Dit is zeer waarschijnlijk de reden dat de afgelopen jaren mannen in toenemende mate voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma.

De NVOG heeft het College laten weten dat zij het advies overneemt in de richtlijn.

Meer informatie
Advies aan de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ten behoeve van de richtlijn spermadonatiezorg

Plaats een reactie