Verantwoord ‘speels leren’ op Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf De Kindervilla in Noordwijk neemt het voortouw en introduceert de leermethode Piramide in de leeftijdsgroepen van 2 tot 4 jaar. Doel van deze leermethode is het effectief stimuleren van kinderen op speelse wijze ter bevordering van hun ontwikkeling.

Introductie leermethode
Vanaf februari zal de Piramide leermethode worden gestart op kinderdagverblijf De Kindervilla. Middels 12 projecten, met een looptijd van 4 weken per project, zullen de kleintjes worden gestimuleerd hun eigen ontdekkingsreis te maken over verschillende onderwerpen. Een dagelijks terugkerend onderdeel van de leermethode is de spel verrijking. Waarbij het initiatief van het kind centraal staat. De pedagogisch medewerker verrijkt dit ‘spel’ door bewuste fantasie in te brengen.

“Deze leermethode wordt al gebruikt door peuterspeelzalen en basisscholen voor het bijsturen van bijvoorbeeld taalachterstand bij kinderen. Het piramide programma gaat echter veel verder in de stimulatie van kinderen. Dus waarom niet op spelende wijs starten met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, zodat zij met een goed niveau de basisschool periode ingaan,” aldus Danielle Leeman, directrice van De Kindervilla.

Alle leidsters van De Kindervilla zijn gedreven van start gegaan met het opleidingstraject van Piramide. Pedagogisch beleidsmedewerkster Mariëlle van Paridon, tevens gecertificeerde trainster, zal de gehele doorvoering van de leermethode op zich nemen. Van Paridon: “Juist de vrijheid van eigen invulling maakt deze leermethode zo interessant binnen ons team. De fun-factor en flexibiliteit van de leidsters, wat ook indirect voor de kinderen geldt, geeft deze methode zijn meerwaarde. We zijn helemaal klaar voor de start van het programma.”

Ontwikkeling van kinderen
De filosofie van De Kindervilla is gericht op veiligheid, respect, gezondheid en ontwikkeling. Deze ontwikkelingsgebieden zijn tevens verweven met de inhoud van het spel en de speelleeromgeving gekoppeld aan de verschillende projectthema’s van het Piramide leersysteem. “Kinderen breiden hun woordenschat uit en leren tellen, maar leren ook om prettig om te gaan met elkaar en vooral plezier te hebben in het spel. Dit sluit feilloos aan op de kernwaarden van De Kindervilla.” aldus Leeman.

Toekomst visie
De Kindervilla start met de leeftijdsgroep van 2 tot 4 jaar, maar is ook al bezig met een doorvertaling voor de allerkleinste (0 tot 2 jaar). Leeman: “Het kinderbrein gaat zijn grootste ontwikkeling door in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, het is in deze jaren ook het meest flexibel. Vandaar dat dit een uitgelezen kans is om kinderen vanaf de geboorte spelenderwijs te laten leren. Wij zijn erg enthousiast over deze leermethode en verwachten goede maar vooral ook leuke resultaten!”

Plaats een reactie