Specifiek onderwijs verbetert ontwikkeling van patiëntveiligheidsvaardigheden bij arts-assistenten

Arts-assistenten zijn zich bewuster van situaties rondom patiëntveiligheid wanneer ze daarvoor een speciale cursus volgen tijdens hun opleiding. Dat concludeert gezondheidswetenschapper José Jansma in haar promotieonderzoek.

Jansma onderzocht als eerste in Nederland de effecten van specifiek patiëntveiligheidsonderwijs. Een van de belangrijkste onderdelen richtte zich op onderzoek naar het effect van een tweedaagse patiëntveiligheidscursus voor arts-assistenten. Hieruit bleek dat na afloop van de cursus arts-assistenten zich veel meer bewust zijn van hun eigen gedrag op het gebied van patiëntveiligheid. Jansma promoveert op 18 april 2011 bij VU medisch centrum.

Jansma ontwikkelde in samenwerking met Cordula Wagner en Bart Bijnen een tweedaagse cursus voor arts-assistenten, waaraan 71 arts-assistenten deelnamen. Effectmetingen lieten zien dat zowel op korte als langere termijn positieve effecten te vinden waren in kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot het melden van incidenten. Specifieke gedragsveranderingen werden nog nauwelijks gemeten. Wel is uit literatuuronderzoek van Jansma duidelijk geworden welke thema’s belangrijk zijn om terug te laten komen in het onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld: het leren van fouten door het melden en analyseren van incidenten en de informatieoverdracht tussen zorgverleners onderling en richting patiënten. Meer onderzoek is nodig om te bepalen hoe en welk onderwijs nodig is om ook een blijvende gedragsverandering te realiseren.

Op 18 april 2011 vindt vooraf aan de promotie van Jansma een symposium plaats voor patiëntveiligheidsonderwijs aan arts-assistenten. Onderwerpen die tijdens het symposium besproken worden zijn onder andere patiëntveiligheidsonderwijs in de chirurgie, anesthesie en interne geneeskunde, alsook crew resource management. Sprekers zijn onder andere Prof. dr. Cor Kalkman, anesthesioloog en Dr. Scheltus van Luijk, arts en onderwijskundige. Het symposium is kosteloos en te bezoeken door iedereen die betrokken is bij de zorg.

Inschrijven kan via www.vumc.nl/paog/patientveiligheidsonderwijs.

Plaats een reactie