Specialistenopleiders laten de kwaliteit van hun opleiding zien

De website voor artsen www.opleidingsetalage.nl is online. Op deze website staan differentiatiestages voor artsen die in het laatste deel van hun opleiding tot medisch specialist zitten. Opleiders van negen betrokken wetenschappelijke verenigingen hebben deze stages op de website geplaatst zodat aios stages kunnen zoeken, vergelijken en een gefundeerde keuze kunnen maken voor een stage die goed bij hen past.

De website is een product van het Etalageproject en geeft vakinhoudelijke en generieke informatie. De kwaliteit van de opleiding wordt op deze website inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze informatie kunnen aios contact opnemen met de betreffende opleider of opleidingsinstelling. Ook kunnen zij informatie inwinnen bij alumni. De opleidingsetalage is het resultaat van samenwerking tussen overheid en veld. Marktwerking en verbetering van kwaliteit gaan hier hand in hand.

Opleiders zetten de kwaliteit van hun afdeling of van hun opleidingsverband in de etalage en de AIOS beweegt zich als klant over die markt. Dit leidt tot kwalitatief optimale stages en tot een situatie waarin aios meer sturing krijgen op hun eigen ontwikkeling.

Het Etalageproject is geïnitieerd in de Raad Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Ook de vereniging van algemene ziekenhuizen (NVZ), de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de Nederlandse Federatie voor Universitair medische centra (NFU) zijn vertegenwoordigd. Het Ministerie van VWS heeft voor vier jaar subsidie verstrekt. De OMS heeft de uitvoering van het project op zich genomen.

Naast negen wetenschappelijke verenigingen participeren De Jonge Orde en de LVAG in het project om de belangen van de AIOS te vertegenwoordigen. Middels een platform van organisaties zijn ook de CBOG, de MSRC, het CGS, de NVMO, het iBMG en de KNMG vertegenwoordigd, o.a. vanwege wet- en regelgeving en de modernisering van de opleidingen van medisch specialisten.

Plaats een reactie