Specialisten VUmc en AMC aan de slag in de Caraïben

VUmc en AMC zijn voor vijf jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Fundashon Mariadal, de overkoepelende zorgorganisatie op Bonaire. Sinds 1 januari zijn Bonaire, St. Eustatius en Saba, de zogenaamde BES-eilanden, Nederlandse gemeenten geworden.

De inwoners hebben dezelfde zorgverzekeringswet als Nederlanders, maar de gezondheidszorg is er nog niet erg ver ontwikkeld. Patiënten moeten voor hun behandeling vaak uitwijken naar omringende landen, Curaçao of Sint Maarten. Het is de bedoeling dat specialisten van de Amsterdamse UMC’s op het Caribische eiland Bonaire worden gestationeerd. Het project wordt geheel gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De VUmc en AMC – specialisten gaan de ziekenhuiszorg voor de 20.000 inwoners van de BES-eilanden op zich nemen. Daarnaast zal de Amstel Academie van VUmc bijscholingscursussen gaan verzorgen, onder meer voor de radiologisch laboranten en verpleegkundigen. Met de hulp van ROC ASA zullen de doktersassistentes worden bijgeschoold. Voor het personeel gaat ook een management development programma van start. Studenten zullen vanaf de zomer hun praktijkstage in Fundashon Mariadal kunnen lopen en verwacht wordt dat er in de toekomst ook plaats is voor een keuze-coschap. “Wij willen een bijdrage leveren aan de opbouw van de nieuwe Nederlandse gemeentes Bonaire, St. Eustatius en Saba”, stellen Misa Džoljic en Jean Savelkoul, respectievelijk lid raad van bestuur AMC en VUmc.

De eerste twee specialisten zijn inmiddels gedetacheerd in Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire. Het gaat om anesthesioloog Hans Huitink en internist Roos Perenboom, beiden van VUmc. Vanuit het AMC zullen chirurg Manon Cromheecke en anesthesioloog Jan Frassdorf snel volgen. In de loop van het jaar zullen er constant zes of zeven specialisten op Bonaire worden gestationeerd. Ze blijven er voor een periode van drie tot zes maanden. De belangrijkste taak van de artsen is het gestalte geven van medisch specialistische zorg en het verbeteren van de kwaliteit van het ziekenhuis op Bonaire. In de komende maanden zal het team worden aangevuld met een nefroloog, een kinderarts, een gynaecoloog, een psychiater en een klinisch verloskundige. Ze blijven deel uitmaken van hun afdeling in Amsterdam, zodat ze hun collega’s altijd kunnen raadplegen.

Het Fundashon Mariadal is met tweehonderd medewerkers een van de grootste organisaties op Bonaire. Dit tropische eiland heeft ruim 15.000 inwoners. Fundashon Mariadal bestaat uit het ziekenhuis ‘Hospitaal San Francisco’ met 35 bedden, het verpleeghuis ‘Kas di Kuido’ met tachtig bedden en een zorgcentrum ‘Sentro di Salú’, waar wijkverpleging, bejaardenwerk, verloskundige- en kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en schoolgezondheidszorg onder vallen. De eilanden St. Eustatius en Saba liggen meer dan 850 kilometer van Bonaire verwijderd. De eilanden tellen respectievelijk 3.400 en 1.500 inwoners en hebben alleen huisartsenklinieken. Voor ziekenhuiszorg moeten patiënten daarom naar het nabij gelegen Sint Maarten worden overgebracht.

Plaats een reactie