Specialisten Maasstad Ziekenhuis beoordeeld door medewerkers

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft een eigen methode ontwikkeld waarmee de medisch specialisten de kwaliteit van hun functioneren kunnen onderzoeken. De bedoeling van de meetmethode is de arts terugkoppeling te geven waardoor deze zijn/haar sterke kanten kan uitbouwen en zwakke kanten kan verbeteren.

De laatste twee jaar zijn specialisten steeds meer gaan kijken naar de manier waarop ze hun vak uitoefenen. Een eerste gestandaardiseerde methode om de kwaliteit van de specialisten te meten, het zogeheten 360 graden Feedbackonderzoek, werd in 2007 ontwikkeld door de Orde van Medisch Specialisten. Deze methode werd in het Maasstad Ziekenhuis echter te tijdrovend en bewerkelijk gevonden. Bovendien worden de specialisten in deze methode louter door collega-artsen bespiegeld.

Samen met Nosce Orbis, een personeelsadviesbureau voor medici, werd het 360 graden Feedbackonderzoek aangepast. De specialisten van het Maasstad Ziekenhuis laten twaalf tot zestien mensen naaste medewerkers een vragenlijst over hen invullen. In die vragenlijsten wordt gekeken naar de zeven belangrijkste medische en sociale vaardigheden die zijn opgesteld door de KNMG. Deze kerncompetenties zijn: communicatie, medisch handelen, professionaliteit, organisatie, samenwerking, kennis en wetenschap en maatschappelijk handelen.

Poli-assistenten, verpleegkundigen, arts-assistenten, managers en secretaressen vullen de vragenlijsten in. Die worden vervolgens geanalyseerd waarna een gesprek tussen de specialist en een onafhankelijke psycholoog van Nosce Orbis plaatsvindt. De methode, Individueel Functioneren van Medisch Specialisten-Maasstad Ziekenhuis (IFMS-Maasstad Ziekenhuis), heeft nu een jaar gedraaid in het Maasstad Ziekenhuis. Tachtig procent van de ruim 120 specialisten heeft meegedaan aan het project.

De reacties waren aanvankelijk ‘afwachtend’, vertelt oncoloog Jacqueline Stouthard, tevens projectleider van IFMS-Maasstad Ziekenhuis. ,,Maar na afloop was bijna iedereen enthousiast. Je kunt natuurlijk stellen dat het vreemd is dat nu pas kritisch wordt gekeken naar het functioneren van specialisten. Maar je kunt het ook anders zien: het is vreemd dat de specialist eigenlijk altijd aan zijn lot is overgelaten. Een arts leidt een eenzaam bestaan. Het IFMS-Maasstad Ziekenhuis is ook een blijk van zorgzaamheid voor ons artsen.”

Waarom het functioneren van specialisten inmiddels zoveel aandacht heeft van de Orde van Medisch Specialisten en in sommige ziekenhuizen, heeft volgens Stouthard te maken met verschillende factoren. De gezondheidszorg heeft, mede onder invloed van de invoering van marktwerking in deze sector, de behoefte open en transparant te zijn. Daar hoort het afleggen van verantwoording bij. Maar mogelijk speelt ook de komst van steeds meer vrouwelijke specialisten een rol.

Stouthard: ,,Vrouwen hebben wat meer behoefte aan reflectie, vragen zich wellicht eerder af: doe ik het allemaal wel goed? Maar ook die eerder genoemde zorgzaamheid voor de zorgverlener komt bij vrouwen vandaan.”

Het Maasstad Ziekenhuis koos voor een eigen methodiek omdat de specialisten het belangrijk vonden dat zij feedback kregen van de mensen die nauw met hen samenwerken. ,,Wij specialisten kennen elkaar natuurlijk wel, maar we werken meestal niet dagelijks samen. Een doktersassistent heeft wel iedere dag met ons te maken. En een patiënt vertelt zijn of haar ervaringen met de specialist dikwijls aan de balie van de poli-assistente, dus zij weet precies hoe er over de arts wordt gedacht.”

De resultaten van het IFMS-Maasstad Ziekenhuis worden per maatschap -denk aan gynaecologie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde en urologie- behandeld. De arts krijgt te zien hoe hij/zij het doet in relatie tot het gemiddelde van zijn collega’s in de maatschap. Als bijvoorbeeld blijkt dat een specialist op het gebied van communicatie iets minder goed scoort dan zijn collega’s, kan hij ervoor kiezen een aanvullende training te doen.

De specialisten die hebben meegedaan aan het IFMS-Maasstad Ziekenhuis, hebben aangegeven dat ze graag een vervolg willen. Het Maasstad Ziekenhuis werkt daarom samen met Nosce Orbis aan een vervolgtraject waarbij te denken valt aan doorlopende personal coaching en videotrainingen.

Plaats een reactie