Specialist ouderengeneeskunde regisseert zorg rond kwetsbare ouderen

Verpleeghuisgeneeskunde staat aan de vooravond van grote veranderingen binnen haar vakgebied. Het is niet voor niets dat het onlangs is omgedoopt tot ‘specialisme ouderengeneeskunde’. Want de specialist ouderengeneeskunde van de nabije toekomst zal zich op kwetsbare ouderen en chronische zieken met complexe aandoeningen richten, ongeacht hun indicatie en hun verblijfplaats. Dus niet alleen meer in een verpleeghuis, maar ook in het verzorgingstehuis, ziekenhuis, een hospice of in nauwe samenwerking met de huisarts, thuis. De specialist ouderengeneeskunde is straks de inhoudelijk regisseur van de zorg rond deze patiëntengroep. In totaal zo’n 0,5 miljoen mensen met het predicaat uitbehandeld, maar waarvoor nog veel mogelijk is om de gevolgen van hun ziekte te behandelen. En dat is een heel verschil met de begintijd van dit specialisme, twintig jaar geleden. Toen het vakgebied nog niet bestond, er geen onderzoek op dit terrein werd gedaan en er zelfs geen beroepsopleiding bestond. Nergens in Nederland, maar ook niet elders in de wereld . Dat was de uitdaging waar Miel Ribbe bij zijn benoeming tot hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde aan VU medisch centrum in 1989 voor stond. Nu is het specialisme ouderengeneeskunde een van de snelst groeiende medische specialismen. Anno 2009 zijn er zo’n 1500 specialisten ouderengeneeskunde, wetenschappelijk ondersteund vanuit vijf Universitair Medische Centra. Daarmee is ouderengeneeskunde het in omvang vijfde specialisme in Nederland en heeft het als doel het behouden of bereiken van een zo optimaal mogelijk functioneren en de best mogelijke kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Verpleeghuizen komen niet altijd positief in het nieuws, met name de kwaliteit van de zorg krijgt veel kritiek. Internationaal staat de medische zorg in de Nederlandse verpleeghuizen echter hoog aangeschreven. Het buitenland is vooral jaloers op het feit dat aan Nederlandse verpleeghuizen speciaal opgeleide artsen zijn verbonden in een vast dienstverband. Onderzoeken tonen aan dat verpleeghuispatiënten in Nederland veel minder vaak worden opgenomen in ziekenhuizen (goedkoper en minder belastend) en dat bijvoorbeeld het medicatiegebruik meer dan de helft lager is dan in het buitenland. Door internationale samenwerking op het gebied van onderzoek, kan de afdeling verpleeghuisgeneeskunde, dit soort gegevens produceren.

Meer dan de helft van de (751 om precies te zijn) specialisten ouderengeneeskunde is opgeleid aan VU medisch centrum. 21 specialisten ouderengeneeskunde promoveerden aan VUmc en er verschenen meer dan 400 internationale wetenschappelijke publicaties van de afdeling. Inmiddels zijn er 26 verpleeghuizen en 17 verpleeghuiskoepels aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg van VUmc zodat er permanent een verbinding is met de praktijk.

Vandaag 1 oktober organiseert de afdeling een lustrumcongres in Artis “Van oude mensen en oude dieren”. Tijdens het congres krijgt de eerste specialist ouderengeneeskunde – na het succesvol voltooien van de nieuwe driejarige opleiding – zijn certificaat.

Plaats een reactie