Speciale voedingsassistentes in azM

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) gaat het verstrekken van voeding en drank vanaf november anders organiseren. Ruim vijftig voedingsassistentes zullen voortaan maaltijden en dranken serveren op alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Die taak komt daarmee in één hand. Doel van de nieuwe aanpak is verhoging van de kwaliteit, veiligheid en service. Het sluit daarmee aan bij een van de kerndoelstellingen van het azM: de dienstverlening aan de patiënt optimaliseren.

Momenteel verzorgen de verpleegkundigen de maaltijden- en drankenvoorziening aan bed. Medewerkers van de divisiekeuken ondersteunen dit met drankenwagens, en menuconsulenten nemen de maaltijdkeuzes op en geven die door aan de keuken. De coördinatie en het uitvoeren van die drie taken komt straks dus in één hand, die van de voedingsassistentes. Eindverantwoordelijk voor het verstrekken van de maaltijden, het signaleren van een te geringe voedselinname en het screenen van de voedingstoestand blijft de verpleegkundige. De zorg voor de voeding van dieetpatiënten blijft in handen van diëtisten.

De voedingsassistentes worden in eerste instantie intern geworven en in zes tot acht dagdelen opgeleid voor hun taak. Daarbij komen zaken aan bod als hygiëne, dieetleer, kwaliteitseisen, serveerkunde, klantvriendelijkheid en administratieve verantwoording. “De voordelen voor de patiënten zijn groot. Ze krijgen een kwalitatief nog betere voedingszorg, die past bij het groeiende besef dat goede voeding bijdraagt aan herstel en spoedig ontslag”, aldus Phil Geerlings, hoofd van de afdeling diëtetiek van het azM. “Patiënten kunnen straks op flexibele tijden hun maaltijd bestellen, hebben met de voedingsassistent één duidelijk aanspreekpunt en krijgen optimale service. Bijkomend voordeel is dat de verpleegkundigen meer tijd krijgen voor hun puur verpleegkundige taken.”

De voedingsassistentes zullen ook de tussendoortjes verstrekken op de verpleegafdelingen. Die voorziening is een tijd geleden in het leven geroepen om ondervoeding van een bepaalde patiëntenpopulatie te voorkomen. Ondervoeding is een serieus probleem in ziekenhuizen. Patiënten die ondervoed dreigen te raken, krijgen van de diëtist het advies extra eiwit en calorieën tot zich te nemen, en kunnen op een snackkaart aangeven wat ze naast de reguliere voeding aan zoete of hartige snacks willen nuttigen.

Plaats een reactie