Speciale kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

Op 12 september 2012 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de ggz? Een speciale website geeft alle informatie.

De VVD wil de eigen bijdrage voor de ggz schrappen en vervangen door een systeem van eigen betalingen voor zowel de ggz als de somatische zorg. D66 wil alleen voor lichte behandelingen in de ggz een eigen bijdrage vragen, net als in de overige zorg. Het CDA houdt vast aan de huidige opzet, maar wil zorgmijding voorkomen door de zwakkere groepen te ontzien. Deze en andere partijstandpunten met betrekking tot de ggz zijn te vinden op de ggz kieswijzer die sinds vandaag online is: www.kiesvoorggz.nl.

De website www.kiesvoorggz.nl biedt informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van 7 verschillende vragen:

– de toekomstvisie op de ggz
– eigen verantwoordelijkheid burger
– het belang van preventie
– de eigen bijdrage in de ggz
– toegankelijkheid van de zorg
– bevorderen maatschappelijke participatie
– stigmatisering

Kiesvoorggz.nl is een gezamenlijk initiatief van GGz Nederland, Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

ggz-Verkiezingsdebat 2012
Op donderdag 30 augustus 2012 vindt van 13.00 – 16.00 uur het ggz-Verkiezingsdebat plaats in Ottone te Utrecht. Woordvoerders en kamerleden van de landelijke politieke partijen debatteren met elkaar en het publiek over 4 verschillende thema’s.

Voor meer informatie en gratis aanmelden voor het ggz-Verkiezingsdebat ga naar www.platformggz.nl

Plaats een reactie